Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken
 • ...rechter benoemd en in 1814 tot secretaris. In deze gemeente woonde hij ook en oefende het beroep van wijnhandelaar uit. Zijn aftreden als burgemeester va ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''De Klopkei'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 9.
  2 kB (226 woorden) - 8 okt 2017 20:38
 • ...e gebruikelijke routinetaken, zoals de brandschouw over ovens en lantaarns en de vaststelling van de belasting op het gemaal. ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''De Klopkei'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 9.
  2 kB (219 woorden) - 13 aug 2013 08:52
 • | beroepen = Burgemeester en landbouwer ...int-maire van Baardwijk. Hij bleef deze functie, die later eerste assessor en wethouder werd genoemd, tot aan zijn benoeming tot burgemeester in juni 183
  2 kB (217 woorden) - 13 aug 2013 08:52
 • ...adslid, een combinatie die toen nog voorkwam. Gezien zijn kennis van zaken en met het oog op het belang van de gemeente, werd hij in 1846 tot secretaris/ ...overgedragen aan de provincie. In 1878 kwam een nieuw schoolhuis tot stand en een jaar later werd een nieuw raadhuis opgeleverd. Hendrik Loeff beijverde
  2 kB (304 woorden) - 13 aug 2013 08:53
 • ...n [[Bierbrouwerij De Swaen|bierbrouwers]], waren respectievelijk wethouder en lid van de municipaliteit geweest. Zijn moeder was een telg uit de burgemee ...en in 1917 wordt aangewezen tot gemeente waar de functies van burgemeester en secretaris gecombineerd dienen te worden, neemt hij, in afwachting van de b
  3 kB (427 woorden) - 10 jan 2016 16:49
 • ...ut, 18 maart 1936) was burgemeester van Baardwijk van 1 september 1919 tot en met 31 december 1921. ... ook Baardwijk vanuit zijn jeugd en familiebanden gezien de geboorteplaats en zijn uitspraak 'Baardwijks bloed heeft Baardwijks bloed gezocht.'
  2 kB (209 woorden) - 13 aug 2013 08:53
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  924 B (81 woorden) - 13 aug 2013 09:01
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  931 B (87 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  982 B (89 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''[[De Klopkei]]'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 14. [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  2 kB (183 woorden) - 13 aug 2013 08:49
 • | beroepen = Maire en landbouwer ...14 april 1830) was maire/burgemeester van Besoijen van 5 november 1812 tot en met 31 december 1820.
  2 kB (226 woorden) - 13 aug 2013 08:50
 • | beroepen = Schout/burgemeester en logementhouder ...met Waalwijk, de bouw van enkele schoollokalen en het schouwen van bruggen en waterlopen.
  2 kB (187 woorden) - 13 aug 2013 07:25
 • | beroepen = Burgemeester en herbergier/logementhouder ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''De Klopkei'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 15.
  2 kB (254 woorden) - 21 aug 2013 13:45
 • ...een glas 'eerewijn' onthaald. Verwiels vader Cornelis, raadslid sinds 1839 en wethouder vanaf 1851, moest zijn zetel opgeven toen zoonlief aantrad. ...ting. Tegenover de gemeente Waalwijk voerde Verwiel een zeer terughoudende politiek.
  2 kB (219 woorden) - 9 jun 2014 11:29
 • | beroepen = Burgemeester en lederhandelaar ...inig belangstelling tot feesten. De voorzittersstoel was smaakvol versierd en het 'leve de koning, leve Besoijen' werd gezongen.
  2 kB (278 woorden) - 13 aug 2013 08:51
 • ...noeming in hoger hand gelegd. Per 1 mei 1917 werd Verwiel tot burgemeester en secretaris benoemd. ...[[Johannes Verwiel|grootvader]] zaliger, aan wiens beleidsvol en zegenrijk bestuur de gemeente zoveel te danken had, burgemeester te worden. De tijdsomstandig
  3 kB (330 woorden) - 13 aug 2013 08:51
 • ... wist hij de onvrede die bij de plaatselijke bevolking heerste te bundelen en ideologische inhoud te geven. Pannebakkers politieke horizon reikte wat ver ...j in het ‘obscure’ Waalwijk zijn kost verdienen met een handel in zout en granen. In de patriottenbeweging, die streefde naar politieke gelijkberecht
  4 kB (500 woorden) - 13 aug 2013 08:54
 • | beroepen = Burgemeester,winkelier en plaatsvervangend rechter ...was verdeeld in twee onverzoenlijke kampen: het protestantse oranjegezinde en het katholieke patriotsgezinde, een tegenstelling die nog uit de jaren 1786
  4 kB (567 woorden) - 31 okt 2016 00:02
 • ...katholieken waren de Van Meerwijks gewend met protestanten samen te werken en wellicht daarom koningsgezinder dan hun Waalwijkse geloofsgenoten. Zelf was ...derden militairen ingekwartierd. Dit bracht voor de burgemeester zeer veel en lastig werk met zich mee. De legering was zeer impopulair in het grotendeel
  2 kB (296 woorden) - 17 jun 2016 15:55
 • ...cus Jacobus Lennaarts|Lennaarts]] en [[Antonie Janse Vermeulen|Vermeulen]] en een recente inwoner van Waalwijk, L.D. van Heijst. De laatste werd uitverko ...an Heijst, nog geen vijftig jaar oud, werd op een royaal wachtgeld gesteld en keerde naar zijn geboorteplaats terug.
  4 kB (510 woorden) - 7 jan 2016 21:05
 • ...er. Na het overlijden van zijn patroon in 1831 nam hij diens apotheek over en werd zelfstandig. Dat het die eerste periode niet voor de wind ging, mag bl In 1851 volgde hij zijn schoonvader als raadslid op en werd meteen tot wethouder verkozen. Zijn riante vermogenspositie gaf Van de
  4 kB (516 woorden) - 13 aug 2013 08:55
 • | beroepen = Legerofficier en burgemeester ...Tot aan zijn benoeming als burgemeester van Waalwijk was hij legerofficier en woonde hij te Duiven (Gld). Ook zijn broer Rudolph werd burgemeester, evena
  3 kB (405 woorden) - 13 aug 2013 09:02
 • ...n vanuit Raalte per spoor te Waalwijk, alwaar hij door het gemeentebestuur en [[harmonie St. Crispijn]] werd ontvangen. In een Landauer, geëscorteerd do Belangrijke werken en aangelegenheden zouden de nieuwe burgemeester prikkelen. Opvallende werken
  2 kB (307 woorden) - 13 aug 2013 08:58
 • ...k van 1 september 1907 (K.B. 17 augustus 1907) tot en met 31 december 1921 en van de nieuwe fusiegemeente Waalwijk van 1 januari 1922 tot 5 december 1923 Op 31 augustus 1907 werd De Surmont de Bas Smeele uitbundig en enthousiast als burgemeester van Waalwijk ingehaald. De festiviteiten rondo
  3 kB (410 woorden) - 10 jan 2016 16:55
 • ... de gemeente en een avondconcert, gegeven door de plaatselijke harmonieën en zangverenigingen, gaven glans aan de inhuldiging van de man die gedurende v ...et [[Wandelpark|standswandelpark]] met aangrenzende straten, een wegenplan en vooral de woningbouw die in de oplossing van de woningnood moest voorzien.
  3 kB (415 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...30 tot burgemeester van Drunen werd benoemd, was hij enkele jaren advocaat en procureur te Den Haag. ...e wederopbouw van de gemeente. Woningbouw, Zweedse (betonnen) noodwoningen en de opstelling van een nieuw havenplan (directe verbinding met de Bergse Maa
  3 kB (355 woorden) - 13 mrt 2015 18:15
 • ...sen voor de broodnodige woningbouw, terwijl de industrieterreinen Zanddonk en het haventerrein de vestiging van bedrijven mogelijk maakte. Die stormachti ... de Heilige Gregorius, de Erepenning van de provincie Noord-Brabant (1980) en Commandeur in de Kroonorde van België.
  5 kB (623 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...d met een traditie gebroken. Bij de inhuldiging werden erebogen, optochten en vlagvertoon achterwege gelaten. In [[De Leest]], het gebouw waar [[Johannes ...gelang. Voor een burgemeester zijn er aanduidingen als magistraat, manager en burgervader, maar als men kijkt wat burgemeesters in ons land zoal doen, da
  5 kB (737 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...lwijk van 1 maart 1924 (K.B. 12 februari 1924, nr. 12) tot 1 februari 1944 en vervolgens van 19 mei 1944 tot 6 september 1944 waarnemend burgemeester. Va Moonen startte zijn carrière in 1901 als tweede luitenant der infanterie en sloot zijn militaire loopbaan af als kapitein-adjudant te Breda. Vanuit dez
  13 kB (1.869 woorden) - 18 jan 2017 23:52
 • |onderschrift = Foto uit [[Gedenkboek voor de Schoen- en Lederindustrie 1925]] ...k, 25 januari 1934) was de enige zoon van [[Judocus Lambertus Timmermans]] en [[Maria Catharina Henrica van Turenhout]]. Hij was directeur-eigenaar van [
  3 kB (422 woorden) - 16 jun 2017 00:01
 • ...834 – Waalwijk, 22 mei 1936) was de oudste zoon van Wilhelmus Timmermans en Pieternella van Loon. Hij trouwde op 26 februari 1862 in Hulst met Ludovica ...anden gehouden en er kwam geen brief binnen die niet door hem zelf geopend en behandeld werd.
  12 kB (1.798 woorden) - 21 mrt 2014 20:43
 • en vijftig myner mede-buren<br/> Met have en goed tot puin en asch<br/>
  31 kB (4.890 woorden) - 7 jan 2016 21:08
 • ...htsheerlijkheid]] uit aan Jan van Besoyen. Sindsdien waren de heerlijkheid en de daaraan verbonden rechten in het bezit van de volgende personen: [[Categorie:Kaarten en lijsten]]
  2 kB (230 woorden) - 16 nov 2014 20:37
 • ...lot van Altena. Sindsdien waren de [[Heerlijkheid Baardwijk|heerlijkheid]] en de daaraan verbonden rechten in het bezit van de volgende personen: [[Categorie:Kaarten en lijsten]]
  2 kB (212 woorden) - 27 jul 2018 23:26
 • ...ter, verzetswerker en hoofdredacteur van de ''Provinciale Noordbrabantsche en Bossche Courant Het Huisgezin. '' ...' Deze beweging zette zich in voor de culturele verheffing, de emancipatie en het versterken van het zelfbewustzijn van de Brabanders. Behalve voor het m
  14 kB (2.132 woorden) - 22 jun 2014 23:37
 • | beroepen = Wethouder en rentenier ... was rentenier en stond bekend als '' ‘dienaar van het Roomse leven’'' en '' ‘de weldoener van Waalwijk.’ ''
  12 kB (1.887 woorden) - 26 aug 2013 20:00
 • [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  192 B (18 woorden) - 26 aug 2013 20:01
 • | beroepen = Schoenmaker, melkboer, gemeenteraadslid en oprichter van een lokale politieke partij ...Magdalena van Eggenhuizen. Hij was schoenmaker, melkboer, gemeenteraadslid en oprichter van een lokale politieke partij.
  11 kB (1.616 woorden) - 15 jun 2017 23:57
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  202 B (20 woorden) - 16 jun 2017 00:00
 • De verbouwing van de gasthuiskapel in 1773 stelt ons in staat het aanzicht en interieur te beschrijven. Het gedetailleerde bestek is bewaard gebleven omd ...tond uit een boven- en ondergedeelte en had een klopper. Boven de voordeur en boven de twee schuifkozijnen stonden drie kleinere vensters van 24 ruitjes.
  5 kB (720 woorden) - 5 sep 2013 11:46
 • ...beerde nu raadzaal, secretarie, archief, kantongerecht, veldwachterswoning en gevangenis. In de zeventiende eeuw zou dit geen probleem geweest zijn. Maar ...cht op herstel van het oude raadhuis. Zes maanden na de brand benoemde het bestuur een commissie die
  18 kB (2.707 woorden) - 7 jan 2016 21:11
 • ...> Idem, verg. 1 juli 1878 en 12 nov. 1879.</ref> Baardwijk had zijn eerste en laatste raadhuis. ...uurd, een ander deel werd gebruikt voor een cursus van de R.C. Boerenbond en [[Waalwijks Belang]] richtte er een [[Oudheidkamer]] in.<ref> Frans Vercaut
  4 kB (605 woorden) - 8 sep 2013 21:27
 • ... plan van architect A.J. Kropholler voor het nieuw te bouwen raadhuis goed en beëindigde daarmee de [[Raadhuiskwestie|raadhuiskwestie]], die in de jaren ... de Bonth-van Hulten uit Nieuwkuijk. De totale kosten inclusief verwarming en elektra bedroegen fl. 221.000, waar fl. 220.000 begroot was.
  5 kB (705 woorden) - 9 mrt 2017 23:03
 • ...deelte van het college van burgemeesters. Meestal woonde deze heer ver weg en bemoeide hij zich weinig met het dorp. ...hun rentmeesters, actief in. Dit bleek bijvoorbeeld in 1749. Tussen schout en regenten was een hooglopende ruzie ontstaan over de plaats waar men diende
  6 kB (974 woorden) - 5 sep 2013 21:30
 • ...ren minder in hun heerlijkheid aanwezig, daar zij ook andere heerlijkheden en kastelen bezaten.<ref> Vgl. J. Rosendaal, De heren van Besoijen I, ''[[De K ...e buitenwereld zal ook in het dorp verdeeldheid zijn ontstaan. Katholieken en protestanten moesten onderling uitmaken wie het dorp bestuurde. Rond 1595 l
  10 kB (1.522 woorden) - 6 sep 2013 15:09
 • ...et verklaard; de biljetten waarop de openbare verkoop van raadhuis, school en brandspuithuisje stonden aangekondigd, waren al gedrukt! ...eding 23 juli 1868; idem 3, notulen gemeenteraad 1859 - 1880 verg. 25 feb. en 29 apr. 1868.</ref>
  4 kB (598 woorden) - 8 sep 2013 10:14
 • ==Hal en trappenhuis== ...n is gewend: linkerbeen en rechterschouder zijn naar binnen gericht, hoofd en hand met oorkonde naar buiten.
  9 kB (1.338 woorden) - 8 sep 2013 21:03
 • ...mde Kerk aan de haven|kerk]] werd hersteld, de [[Haven|haven]] uitgegraven en de inwoners verdienden goed de kost met ‘alderhande coopmanschap.’ In d ..., p. X.</ref> Het is onduidelijk of er in 1639 nog mensen werden opgenomen en/of de kapel nog gebruikt werd.
  12 kB (1.858 woorden) - 8 sep 2013 21:18
 • |beroepen = Advocaat en procureur, kamerlid en minister ...onella Johanna Antonia van Heesbeen (1829-1901), die na hem nog vier zonen en een dochter kregen. Op 22 september 1891 trad hij in het huwelijk met de ui
  11 kB (1.686 woorden) - 17 jan 2016 23:23
 • ...Hertogenbosch, 29 november 1916) was de oudste zoon van Adriaan van Liempt en Martina Pijnenborg. Hij trouwde op 9 augustus 1876 met Johanna Catherina Ve ... als een meerster-metselaar. Diens werk en aapak – hij was ''‘een goed en braaf persoon’'' – werd gewaardeerd. Begin 1843 kwam Adriaan in de geme
  13 kB (1.832 woorden) - 30 jan 2014 21:39

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen