Josephus Antonius Johannes van Heijst

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Josephus A.J. van Heijst
Collectie GAW
Collectie GAW
Persoonsgegevens
Naam Josephus Antonius Johannes van Heijst
Geboren Waalwijk, 25-01-1854
Overleden Baardwijk, 02-03-1932
Overige gegevens
Beroep(en) Burgemeester/gemeentesecretaris

Josephus Antonius Johannes van Heijst (Waalwijk, 25 januari 1854 - Baardwijk, 2 maart 1932) was burgemeester van Baardwijk van 1 maart 1880 (K.B. d.d. 13 februari 1880) tot 1 september 1919.

De benoeming van Van Heijst tot burgemeester van Baardwijk stond in relatie met zijn benoeming tot secretaris van die plaats op 3 februari 1880. Voordien was hij er vanaf zijn vijftiende jaar ambtenaar ter secretarie. In 1877 wordt hij tot gemeenteontvanger van het dorp benoemd. Met zijn benoeming tot burgemeester wordt een traditie dat (aan-)verwante familieleden tot het burgemeestersambt worden geroepen, voortgezet. Zijn vader en en grootvader, beiden bierbrouwers, waren respectievelijk wethouder en lid van de municipaliteit geweest. Zijn moeder was een telg uit de burgemeestersfamilie Loeff, die op haar beurt weer verwant was met burgemeester Joannes Floris. Zijn sollicitatie tot het ambt werd door de gemeenteraad ondersteund.

Behalve van zijn inzicht in gemeentefinanciën, gaf Van Heijst blijk van belangstelling voor het verleden van Baardwijk. Hij publiceerde een aantal artikelen over de dorpshistorie. Als hij in 1919 na 39 jaar eervol uit zijn ambt wordt ontslagen, heeft hij zich niet alleen een bemind burgemeester getoond, maar ook een persoon die nog tijd vond een aantal andere bestuursfuncties te vervullen. Hij was regent van het Oud-Manhuis, secretaris-penningmeester van het Waterschap De Binnen- en Buitenpolder van Baardwijk. In 1901 werd hij kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Waalwijk en in 1904 directeur van de Leenbank van de N.C.B. Hij was voorzitter c.q. vicevoorzitter van de schattingscommissie inzake huurwaarde van de gebouwde eigendommen in de districten 's-Hertogenbosch en Breda en lid van de regionale gezondheidscommissie te Heusden. Als de gemeente Besoijen in 1917 wordt aangewezen tot gemeente waar de functies van burgemeester en secretaris gecombineerd dienen te worden, neemt hij, in afwachting van de benoeming van een burgemeester aldaar, enkele maanden het secretarisschap van die gemeente waar.

In 1956 werd in het stadsdeel Baardwijk een straat naar hem vernoemd.

Appendix


Bronnen

De oorspronkelijke tekst van dit artikel is met toestemming van auteur Jan Rosendaal overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', De Klopkei (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 11.

Voorganger:
Hendrikus Loeff
Burgemeester van Baardwijk
1880 - 1919
Opvolger:
Matheus G. de Goeij
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen