Mr. Reijnier de Jonge

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Mr. Reijnier de Jonge
Afbeelding gewenst
Persoonsgegevens
Naam Reijnier de Jonge
Geboren ca. 1475
Overleden 04-11-1514
Burgerlijke staat Gehuwd met Wendelmoet van Boshuyzen
Overige gegevens
Beroep(en) Heer van Baardwijk

Mr. Reijnier de Jonge (ca. 1486 – 4 november 1514) was de oudste zoon van Mr. Cornelis Reynersz. de Jonge en Machteld van der Merwede. Op 7 februari 1505 droeg zijn moeder de Heerlijkheid Baardwijk aan hem over en werd hij heer van Baardwijk. In 1510 werd hij ook heer van Valkenvoort.

Reijnier studeerde in Leuven en werkte vanaf 1504 als raadsheer bij het Hof van Holland.

Zijn huwelijk met Wendelmoet van Boshuizen (een dochter van Klaas Corf van Boshuizen, die onder meer burgemeester van Alkmaar en rentmeester van de abdij van Egmond was) bleef kinderloos. Bij een andere vrouw had hij een buitenechtelijke dochter, Margriet genaamd, die in 1523 gewettigd werd en trouwde met Pieter Moons.

Nadat Reijnier in 1514 overleed – en evenals zijn ouders begraven werd in de Grote of St. Jacobskerk te Den Haag - werd in 1515 zijn broer Jacob beleend met Baardwijk.

Ter herinnering aan de rol die het geslacht De Jong(h)e, dat zich De Jong(h)e van Baertwijck noemde, in de geschiedenis van Baardwijk heeft gespeeld, werd besloten een van de nieuwe straten in het Uitbreidingsplan Baardwijk (1956) de naam De Jonghestraat te geven.

Appendix

Bronnen

  • Matthys Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht (1677).
  • Website Nationaal Archief, Ruslandgids, geschiedenis archiefvormer Dorpsbestuur Baardwijk.
  • C. Hornman, De Heren van Baardwijk, Met Gansen Trouw (jaargang 33-1983).
  • Serge ter Braake, Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd, 1483-1559 (2007).
  • Website www.kazenbroot.eu (juli 2018)
  • Website www.haagseelite.nl (juli 2018)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen