Uitbreidingsplan Baardwijk (1956)

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Uitbreidingsplan Baardwijk (SALHA, fotonr. WAA42966, foto Alfons Ising).

Het Uitbreidingsplan Baardwijk werd vastgesteld bij raadsbesluit van 23 april 1956 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 27 juni 1956, besluit G nr.47323. Het plan omvatte woningbouw in een nieuw aan te leggen stratencomplex ten westen van de Baardwijksestraat.

In de loop van 1957 werd besloten om de uitvoering van het uitbreidingsplan onder te brengen in het Woningbouwproject Continubouw Brabant II, een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen op Zoom, Boxtel, Roosendaal, Helmond, Oosterhout, Oss, Roosendaal en Waalwijk. Gedurende een periode van vijf jaar zouden er in deze gemeenten in totaal 900 woningen per jaar gebouwd worden. Het contingent voor Waalwijk was bepaald op 100 woningen per jaar.

Het project betekende een grote stap in het oplossen van de alom heersende woningnood, terwijl de aannemers zich gedurende de overeengekomen periode verzekerd wisten van werk, daar hun bedrijfsvoering op af konden stemmen en voordeliger konden inkopen. De voor de Bouwkring Oost van het project – waartoe Waalwijk behoorde – geselecteerde aannemer was de NV Bouwcompagnie v/d Fa. H. van Heesewijk uit Best. De deelnemende gemeenten konden een keuze maken uit 11 verschillende woningtypen, ontworpen door de architecten Ir. K. Bouman uit ’s-Hertogenbosch en H.A. Maaskant uit Rotterdam.

In mei 1957 werd gestart met het bouwrijp maken van het plan, de woningbouw ging van start op 1 september van dat jaar. In december 1958 waren de eerste woningen nagenoeg gereed.

Vooruitlopend daarop had de gemeenteraad tijdens haar vergadering van 28 maart 1956 al de straatnamen voor het plan vastgesteld. Op voorstel van het college van B&W ‘benaamd naar het voormalige plaatselijke bestuur’ danwel ontleend ‘aan de Baardwijkse geschiedenis en toponomie.’


Appendix


Bronnen

  • SALHA, Gemeentebestuur Waalwijk 1922-1996, inv.nr. 70, Straatnaamgeving en huisnummering 1927-1962.
  • De Echo van het Zuiden, 19 augustus 1957.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen