R.K. Waterstaatskerk Besoijen

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Waterstaatskerk Besoijen, vlak voor de sloop in 1927. Op de achtergrond is de nieuw gebouwde kerk zichtbaar (Foto GAW nr.72440).

De R.K. Waterstaatskerk in Besoijen werd gebouwd in 1851 en gesloopt in 1927. Het was de eerste kerk van de parochie Besoijen.

Nadat koning Willem III in mei 1851 toestemming had gegeven tot het bouwen van een rooms-katholieke kerk en pastorie in Besoijen, werd bij besluit van 24 juni 1851 van mgr. Henricus den Dubbelden, bisschop van Emmaus i.p.i. en apostolosch vicaris van het bisdom ’s-Hertogenbosch, de parochie Besoijen opgericht.

Nog in dezelfde maand werd de bouw van de eerste parochiekerk, onder architectuur van J.H. Laffertee, voor een totaalbedrag van fl. 13.350,96 aanbesteed en al op 4 augustus 1851 kon deken W.A. Coppens, pastoor te Drunen, de eerste steen leggen. Die gebeurtenis werd opgeluisterd door de harmonie van het gilde Sint Crispininus en St. Crispinianus en een twintigtal ‘jongelingen die bestemd waren voor het aanstaand zangkoor.’ Tot patrones van de kerk werd gekozen de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, onder aanroeping van haar Onbevlekte Ontvangenis.

Intussen was ook de eerste pastoor van de parochie benoemd: Joannes van Kessel, tot die tijd kapelaan te Waalwijk. Hij werd plechtig geïnstalleerd op 10 maart 1852.

Op 23 januari 1852 werd de kerk door deken Coppens, als gedelegeerde van mgr. Zwijssen, bisschop van Gerra i.p.i. en apostolisch vicaris van ’s-Hertogenbosch, inzegend. Het eerste kerkbestuur bestond uit de heren Arn. Dalleu, J. van den Houdt, G. Kievits en C. Verwiel.

Het uurwerk, in 1856 vervaardigd door Premereur uit Sarlardinge (oost-Vlaanderen), werd geschonken door burgemeester en kerkmeester Dalleu; kerkmeester C. Verwiel schonk het in hetzelfde jaar in Nieuw Vossemeer tweedehands aangekochte orgel aan de jonge parochie.

In 1925 werd door het kerkbestuur besloten over te gaan tot de bouw van een nieuwe kerk, precies achter de oude kerk. De nieuwe kerk werd geconsacreerd op 26 september 1927, waarna de Waterstaatskerk werd gesloopt. De ruimte die hierdoor vrijkwam fungeerde voortaan als kerkplein.

Appendix

Bronnen


  • De Noord-Brabanter, 3 juni 1851.
  • GAW, Jubileumgids uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van de parochie, samengesteld door G.F. Couwenbergh, 1950-1951.
  • GAW, Archief R.K. Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Besoijen, inv. nr. 3, Registrum Memoriale.

Zie ook


Ferdinandus Josephus Dumoulin, de eerste parochiaan die tot priester werd gewijd.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen