Peeter Bastiaan Adriaan Boeser

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Peeter Bastiaan Adriaan Boeser was schoolmeester te Baardwijk van 20 augustus 1807 tot ca. 1811.

Peeter Boeser behaalde op 1 april 1807 zijn derde rang[1], toen hij op 23-jarige leeftijd Franskostschoolhouder was te 's-Grevelduin-Capelle. Hij kwam naar Baardwijk als opvolger van Cornelis van der Heyden, die naar Opheusden was vertrokken. Op 20 augustus 1807 vertoont Boeser aan akte van commissie als schoolonderwijzer van Baardwijk.[2] Zijn benoeming is duidelijk het resultaat van de actie die ondernomen werd door het gemeentebestuur van Baardwijk eerder in dat jaar.[3] Hij verdiende eerst f 100.0.0 plus f 100.0.0 emolumenten. In 1809 wordt dit f 112.18.0.[4]

Boeser komt met attestatie van 's-Grevelduin-Capelle op 22 november 1808 en krijgt in 1811 attestatiepapieren voor Dubbeldam.

Tijdens zijn werkzame periode te Baardwijk lezen we dat de onderwijzer verantwoordelijk is voor het gedrag van kinderen binnen de lesuren. Is een kind tijdens schooltijd aan het sprokkelen, dan zal het straf krijgen -een dag op water en brood- terwijl de onderwijzer een boete zal krijgen.

Schoolnieuws.jpg

Uit zijn tijd is een van de mooiste zaken bewaard gebleven dankzij het tijdschrift Bijdragen betreffende den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafs Gemeenebest: een soort schoolexamen waaraan alle leerlingen deelnamen en waarbij diverse leerlingen prijzen konden winnen voor hun geleverde schoolprestaties op 28 maart 1809. Dit is vooral interessant aangezien vele namen van kinderen in dit relaas worden genoemd. Daarom is het verslag van de schoolopziener hier integraal als afbeelding opgenomen.

Appendix

Bronnen


  • Gerrit van Heeswijk, 'Schoolmeester in Baardwijk. Ca. 1675 en 1865', De Klopkei (10e jaargang, 3e kwartaal 1986) blz. 25.
  • Gerrit van Heeswijk, 'Nogmaals de schoolmeester in Baardwijk', De Klopkei (11e jaargang, 1e kwartaal 1987) blz. 12-15.

Voetnoten


  1. Zie voor meer informatie over rangen het kader onderaan het artikel over Jan van Heeswijk
  2. GAW, Dorpsbestuur Baardwijk, resolutieboek 2, f. 146v.
  3. Zie voor toelichting het artikel over Peter Vlodorp.
  4. GAW, Dorpsbestuur Baardwijk, resolutieboek 3, f. 15.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen