Peter Vlodorp

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Peter Vlodorp was provisioneel aangesteld als schoolmeester te Baardwijk.

Peter Vlodorp vertoont op 18 juni 1807 een akte van provisionele (voorlopige) aanstelling, afgegeven door de afgevaardigde van de rentmeester van de eigenaar van de Heerlijkheid van Baardwijk.[1] De raad gaat hiermee echter niet akkoord omdat dit "zonder eenige de minste voorkenisse daar van aan deze vergadering te hebben gegeven" is en omdat het "ten eenemalen strijdig is teegen het Extractbesluit van het Departementaal Bestuur van Holland van dato 25 oktober 1803 en art. 13 van het Reglement van het Gemeentebestuur van Baardwijk van dato den 12 january 1804, welke uitdrukkelijk zegt dat alle Ambtenaren welke van de Gemeente worden bezoldigt door het Gemeente Bestuur moerten worden aangesteld...", en tevens is men bang dat als men de benoeming op deze manier laat doorgaan, men alle verworvenheden en rechten zal verliezen. Daarom zal de schout Goswinus van Heyst naar Den Bosch gaan om deze benoeming aan te vechten. Pieter Vlodorp is dan ook nooit aangesteld.

Appendix

Bronnen


  • Gerrit van Heeswijk, 'Schoolmeester in Baardwijk. Ca. 1675 en 1865', De Klopkei (10e jaargang, 3e kwartaal 1986) blz. 25.

Voetnoten


  1. GAW, Dorpsbestuur Baardwijk, resolutieboek 2, f. 144.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen