Openbare lagere school Baardwijk

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De openbare lagere school in Baardwijk werd opgeheven per 1 januari 1923. Door het besluit van de gemeenteraad in de vergadering van 3 november 1922 kwam een einde aan een eeuw openbaar onderwijs in Baardwijk.

Bekend is dat er naast de Nederlands Hervormde Kerk (van de Oude Toren) aanvankelijk een bij de kerk behorend schoolhuis stond waarin les werd gegeven door de koster-schoolmeester. Na de hervormingen uit het begin van de negentiende eeuw kwamen er beroepsleerkrachten en werd het onderwijs openbaar. Bij de kerk werd daarvoor in 1848 een nieuwe school opgetrokken, die echter al gauw te klein bleek. In 1879 werd daarom andermaal een nieuwe school gebouwd, op een perceel gelegen tussen het nieuwe raadhuis en de vorige school. De school uit 1848 werd verbouwd tot woning voor de veldwachter.

In 1922 bleek verbetering van het uit 1879 daterende gebouw alsmede de noodzakelijke vervanging van inrichting en leermiddelen zoveel geld te gaan kosten kosten, dat de schoolcommissie het college van B&W adviseerde de school op te heffen. De openbare lagere school in de voormalige gemeente Baardwijk telde op dat moment iets minder dan 60 leerlingen en 2 onderwijzers.

Zowel college als gemeenteraad namen het advies van de schoolcommissie over en dat betekende dat met name de jongens uit Baardwijk –de meisjes konden in Baardwijk naar de Mariaschool – voortaan dagelijks de tocht naar Waalwijk moesten maken. Een tiental leerlingen liet zich inschrijven aan de openbare lagere school in de Stationsstraat, de rest bezocht voortaan de St. Petrusschool. Bovenmeester C.J. Leijtens en meester A.J. Fooij kregen eervol ontslag.
Pas in 1929 werd in het stadsdeel Baardwijk een nieuwe R.K. jongensschool geopend.

In 1923 werd besloten het voormalige schoolgebouw in Baardwijk te verhuren aan het kerkbestuur van de Clemensparochie, die het vervolgens beschikbaar stelde aan het verenigingsleven. Later is hieruit Gemeenschapshuis de Ouwe Toren gegroeid.

Appendix

Bronnen


  • De Echo van het Zuiden, 11 november 1922.
  • Jan de Haan, Het gemeenschapshuis ‘De Ouwe Toren’ in Baardwijk. Een omgetoverd schoolgebouw uit 1879, De Klopkei (27e jaargang, 2e kwartaal 2003)

Zie ook


Lijst van schoolmeesters in Baardwijk

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen