Vastenavondviering 1831-1835

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De vastenavondviering in Waalwijk werd tijdens de Belgische Opstand zeker van 1831 tot en met 1835 verboden.

In 1831 werd het verbod aldus bekend gemaakt:

Publicatie

Burgemeester en Assessoren van Waalwijk hebben goedgevonden alle maskerades en andere op de Vastenavonddagen gewoonlijk plaatshebbende vreugdebedrijven te verbieden en gelasten de herbergiers en kroeghouders de genoemde vermaken in hunne huizen niet toe te laten, met herinnering aan de vorige Publicatiën. Zullende op een en ander door de Politie Beambten stiptelijk worden gelet en tegen de overtreeders ten strengsten worden geprocedeerd.
En omdat hiervan niemand onkundig zoude zijn, zal deze met bekkenslag worden afgekondigd [1] en ter plaatse gebruikelijk worden aangeplakt.

Waalwijk, de 13e februari 1831

De burgemeester voornoemd,
was getekend. A. Kuijper

De tekst van de publicatie van 1835 luidde als volgt:

Publicatie

Burgemeester en Assessoren van Waalwijk maken bij vernieuwing aan eenieder bekend dat het verboden is om op de Vastenavonddagen zich gemaskerd of verkleed op de Straat te vertonen en eenige luidruchtige bewegingen of vermakelijkheden te doen, met aanmaning om deze dagen bedaard en ordelijk door te brengen. Wordende de herbergiers en kroeghouders tevens herinnerd aan de bepalingen omtrent het tappen en sluiten hunner huizen, bestaande alles op de boete van drie gulden.
Omdat hiervan niemand onwetende zoude zijn, zal deze op alle de gewone wijzen worden afgekondigd en aangeplakt.

Waalwijk, den 28e februari 1835

De burgemeester voornoemd,
was getekend H. van Meerwijk

Appendix

Bronnen


  • SALHA, Archief gemeentebestuur Waalwijk 1816-1921, inv. nrs. 36 en 37, Publicaties en processen-verbaal.

Voetnoten


  1. Iets ‘met bekkenslag afkondigen’ was de taak van de stadsomroeper. Om de inwoners van een maatregel of belangrijk nieuws op de hoogte te brengen, maakte hij een ronde door de stad en las op diverse plaatsen de tekst voor. Zijn komst kondigde hij aan met een slag op een bekken.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen