Taxandriahal

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Taxandriahal aan de Taxandriaweg (in de volksmond kortweg ‘Tax’ genoemd) is gebouwd in 1966/1967 en gesloopt in oktober 2005.

Foto J. de Bont (GAW, fotonr. 82610

Op 23 september 1965 vroeg het college van B&W de gemeenteraad om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een sport- en expositiehal, waarover al sinds 1956 werd gesproken.[1] Waalwijk beschikte op dat moment over een tweetal riante sportparken ( Sportpark Elzenhoven en Sportpark Olympia), een overdekte sportaccommodatie ontbrak echter. Door de beperkte ruimte in de diverse gymzalen, was het aantal lesuren gymnastiekonderwijs van sommige scholen onvoldoende en daarnaast bestond behoefte aan een tentoonstellingsruimte. Het oog van het college was gevallen op een hal die opgetrokken zou worden uit geprefabriceerde elementen en in zeer korte tijd gebouwd kon worden. Als bouwplaats werd een terrein aan de Taxandriaweg gekozen en de stichtingskosten waren begroot op fl. 372.000,--.

Aannemer Pellikaan Bouwbedrijf uit Tilburg startte in augustus 1966 met het grondwerk, de buitenzijde was gereed in januari 1967. De hal was een zogenoemde ‘Pellikaanhal in gewijzigde vorm’ en voldeed aan alle eisen die gesteld werden voor het houden van internationale sportevenementen. Waalwijk had de primeur voor dit type hal, dat later ook in serie voor andere plaatsen werd gebouwd. Onder andere Amsterdam en Eindhoven waren zeer geïnteresseerd.

De hoofdvorm werd bepaald door gelamelleerde houten spanten, waarop ter bevestiging van het dak gordingen waren aangebracht. In daglicht werd voorzien door een lichtkap van doorzichtige polyesterplaten. De wanden waren zowel binnen als buiten uitgevoerd in schoonmetselwerk in baksteen. De speelhal was 42 meter lang, 28,50 meter breed en 7 meter hoog. De nevenruimten aan de voor- en zijkant waren 3,25 meter hoog en afgedekt met een plat dak.

In de hal lag een twisoftrubbervloer met een dikte van 4 mm, bestaande uit 2 mm natuurrubber en een bovenlaag van synthetische rubber. De speelhal kon door middel van een visuele afscheiding in enkele ogenblikken worden veranderd in 2 zalen van 21 bij 28,50 meter. Aan de westelijke zijde bevond zich een zittribune met 500 zitplaatsen. Aan de zijde van de Groenstraat, waar ook parkeerterreinen waren aangelegd, bevonden zich de kleedkamers, drie waslokalen en de scheidsrechterskamer. Verder was er een ruimte voor de beheerder, die ook als vergaderzaal te gebruiken was. De ingang lag aan de Taxandriaweg, naast het restaurant van 7 x 17 meter.

De verhuur van de hal vond plaats via de kort daarvoor opgerichtte Stichting Sportraad Waalwijk, die zich ten doel stelde de zorg voor de sporthal en de bevordering van de sport en de ontwikkeling van de lichamelijke vorming in Waalwijk, de bevordering van onderlinge samenwerking tussen de in Waalwijk gevestigde verenigingen, het propageren van de juiste sportbeoefening, het verstrekken van adviezen aan overheid en sportverenigingen alsmede het verhogen van het organisatorisch, pedagogisch en speltechnisch peil van de sportverenigingen.

Foto J. de Bont (GAW, fotonr. 88085)

De officiële opening werd verricht op zaterdag 1 april 1967 door Dr. Marga Klompé, minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en opgeluisterd door harmonie St. Crispijn, drumband Ons Genoegen, (toen nog) jachthoornkorps Cornu Copiae en de drumband van Kracht en Vlugheid. Na een defilé van alle Waalwijkse sportverenigingen, opende de minister de deur van een grote schoen en vormden de jeugdleden van de sportverenigingen op het middenveld de letter W.

In haar toespraak haalde de minister het steeds teruglopen van de werktijd aan. Volgens een berekening zouden in 1985 een 30-urige werkweek en 40 arbeidsweken per jaar worden verwacht. ‘In de toekomstige tijd zal de mens 40.000 uur aan productieve arbeid besteden. Aangezien hij er 700.000 leeft, betekent dit dat hij slechts 6% aan productieve arbeid zal behoeven te verrichten. Er zal dus gezorgd moeten worden dat al deze mensen ruimte krijgen om te spelen. Mede door het weer heeft men vaak weinig ruimte om te spelen. Er zullen accommodaties geschapen moeten worden. Daarvan is de overheid zich terdege bewust.’ Mevrouw Klompé sprak tot slot de hoop uit dat in de Waalwijkse sporthal de sportbeoefening zou geschieden zoals dat behoort: met waardering voor de tegenstander, in de geest van fair play en in het besef dat het spel hoofdzaak is.

De openingsceremonie werd afgesloten met een turndemonstratie van gymnastiekvereniging Quick uit Leeuwarden, waarna een feestelijke sportweek van start ging met activiteiten als een Taxandria-cross, een demonstratie judo van Anton Geesink en een basketbalwedstrijd van militairen van de landmacht tegen hun collega’s van de luchtmacht.

De ‘Tax’ is in oktober 2005 gesloopt.

Inhoud

Beheerders

  • John van Nooy

Kantine

Kastelein van de kantine, ook bekend als de 'Taxandriabar' was aanvankelijk Herman van Nooy. Hij werd opgevolgd door Louis van Es, die de kantine pachtte van de gemeente. In 2002 heeft de gemeente de exploitatie in eigen beheer genomen.[2]

Appendix


Bronnen

  • Gemeentearchief Waalwijk, Gemeentebestuur Waalwijk (1877)1922-1996(2001) inv. 3931
  • Brabants Dagblad, 4 oktober 2005

Voetnoten


  1. Op 23 april 1956 stelde de gemeenteraad al een krediet van fl 62.000,-- beschikbaar voor de bouw van een sporthal.
  2. Informatie ontvangen via email van Carl van Es.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen