Raadhuis Waalwijk (Raadhuisplein)

Uit WaalwijkWiki
(Doorverwezen vanaf Raadhuisplein 2)
Ga naar: navigatie, zoeken
Raadhuis Waalwijk (Raadhuisplein)
Foto Wikipedia/Michiel1972
Foto Wikipedia/Michiel1972
Rijksmonument
Monumentnummer 521817
Adres Raadhuisplein 2
Oorspronkelijke functie Bestuursgebouw
Bouwjaar 1932
Architect A.J. Kropholler
Datum besluit 09-10-2001


In haar vergadering van 30 januari 1931 keurde de gemeenteraad het tweede plan van architect A.J. Kropholler voor het nieuw te bouwen raadhuis goed en beëindigde daarmee de raadhuiskwestie, die in de jaren daarvoor veel stof had doen opwaaien.

De aanbesteding vond plaats op 27 maart 1931 en voor fl. 203.260,-- werd het werk nog dezelfde dag gegund aan de laagste inschrijver, de firma J. de Bonth-van Hulten uit Nieuwkuijk. De totale kosten inclusief verwarming en elektra bedroegen fl. 221.000, waar fl. 220.000 begroot was.

De bouw ging van start op 15 mei 1931 en op 18 juli 1931 legde mej. W. Moonen de symbolische eerste steen. Op 25 augustus 1931 werd in de hal van het nieuwe gebouw een gedenksteen met oorkonde ingemetseld door burgemeester E.C.J. Moonen en op 18 januari 1932 werd het hoogste punt bereikt.

Op 20 oktober 1932 werd het gebouw in het bijzijn van een groot aantal genodigden officiëel geopend door de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant Mr. Dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel. Na de openingshandeling brachten de schoolkinderen onder leiding van J.L. van Kempen en begeleid door muzikanten van de harmonie St. Crispijn het speciaal voor de gelegenheid geschreven feestlied ten gehore.

Binnen 50 jaar bleek het raadhuis te klein geworden. De afdelingen Sociale Zaken, Burgerzaken, Welzijn en een onderafdeling van Gemeentewerken moesten elders ondergebracht worden en ook politie en brandweer hadden al een nieuw onderkomen gekregen.

Eind jaren '70, begin jaren '80 begon de discussie rond uitbreidingsplannen nadrukkelijk vorm te krijgen. Daarbij spitste de discussie zich toe op een tweetal mogelijkheden te weten:
1. concentratie van de ambtelijke diensten aan het Raadhuisplein, of
2. de bouw van een stadskantoor aan de Taxandriaweg.

Een belangrijke bijdrage tot de discussie is geleverd door wethouder Henk Heuverling via zijn pennevrucht ‘De gemeente “thuis” in het centrum,’ uitmondend in een pleidooi voor handhaving en concentratie van de overheidsfuncties in het centrum middels uitbreiding van het gemeentehuis in westelijke richting, een optie die uiteindelijk ook door de gemeenteraad is gekozen.

In het programma van eisen voor de uitbreiding was opgenomen dat recht gedaan moest worden aan de creatie van Kropholler en dat de bebouwing van het Raadhuisplein in hoofdzaak onaangetast diende te blijven. Voor het ontwerp werden B&D Architecten te Oosterbeek geselecteerd.

Op 23 februari 1984 werden de plannen en het daarmee gemoeide krediet van fl. 8.900.000,= goedgekeurd door de gemeenteraad en de aanbesteding vond plaats op 2 juli 1984. De bouw werd gegund aan Bouw- en Aannemingsmaatschappij Korteweg B.V. te Breda; de firma Vissers B.V. uit Waalwijk kreeg de opdracht voor levering en plaatsing van sanitair en verwarming.

Bij de uitbreiding van het raadhuis werd de gesloten achterwand van de markthallen aan het Raadhuisplein opengewerkt met kolommen en bogen; de open zijde van de muziekkiosk werd gesloten met glas en bij de nieuwe raadszaal getrokken als publieke tribune

Burgemeester E. Göpfert van Unna, legde op 31 augustus 1984 de eerste steen voor de uitbreiding van het raadhuis. De gemeenteraad vergaderde op 30 januari 1986 voor de eerste maal in het nieuwe onderkomen en de officiële opening vond plaats op 30 april 1986.

In 2010 betrokken bestuurders en ambtenaren het nieuwe Stadhuis aan de Winterdijk. In een gedeelte van de uit 1986 daterende aanbouw is sinds januari 2013 de SLEM Masterclass voor schoenontwerpers gevestigd.

Afbeeldingen


Bronnen


  • Sjef Vugts m.m.v. S. de Hoop, ‘Het raadhuis en Raadhuisplein,’ Waalwijk 1995.
  • Joost Rosendaal, ‘De raadhuiskwestie. Klijnianen versus Krophollerianen (1929-1932), De Klopkei (10e jaargang, 1e kwartaal 1986).
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen