Pieter van Loven

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Pieter van Loven was schoolmeester te Baardwijk ergens in de periode tussen 1792 en 1801.

In jaargang 1801 van het tijdschrift Bijdragen betreffende den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafs Gemeenebest, opgericht in 1801 na het totstandkomen van de onderwijswet van dat jaar, lezen we: "Baardwijk is vacant door het overlijden van den schoolmeester Pieter van Loven. Het tractement door het dorp betaald wordende is f 100,-, de vrije woning en de tuin wordt geschat op f 50,-. Het schoolgeld bedraagt jaarlijks omstreeks f 50,-. De post van voorzanger en koster bij de Hervormde Gemeente, alsmede die van Doodgraver en Opwinder van het uurwerk, geeft bijna f 25,-. De sollicitanten worden uitgenodigd om voor den laatste December deses jaars zich bij het Gemeente bestuur aan te melden"

Tussen 1792 en 1801 is Jacob de Reus als onderwijzer vertrokken en opgevolgd door Pieter van Loven.

Van Loven is op 17 maart 1802 opgevolgd door Cornelis van der Heyden (dit laatste werd ook vermeld in het aprilnummer van 1802 van bovengenoemd tijdschrift).

Appendix

Bronnen


  • Gerrit van Heeswijk, 'Nogmaals de schoolmeester in Baardwijk', De Klopkei (11e jaargang, 1e kwartaal 1987) blz. 12-15.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen