Grotestraat 184

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Grotestraat 184
Foto Ad van den Houdt
Foto Ad van den Houdt
Rijksmonument
Monumentnummer 38196
Adres Grotestraat 184
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Bouwjaar ca. 1600
Datum besluit 17-09-1968 (inschrijving register)

Tijdens een lezing die hij in 1976 verzorgde voor heemkundekring De Erstelinghe over monumentenzorg, sprak de heer Ruhe van de Stichting Huis en Hoef uit Hilvarenbeek ook over het pand Grotestraat 184, dat hij kort daarvoor geïnspecteerd had. Hij beoordeelde de muren, raampartijen, trappen en schoorstenen maar vooral de kapconstructie van dit pand als zeer waardevol en typeerde die constructie als een prachtig voorbeeld van de bouwtrant van rond 1600. In 1625 legde prins Frederik Hendrik in Waalwijk de eed af als stadhouder van Holland en Zeeland. Zeer waarschijnlijk vond deze historische gebeurtenis plaats in dit herenhuis.

Helaas zijn er over de daarop volgende anderhalve eeuw geen nadere gegevens bekend.

In 1770 is Johan baron de Raat eigenaar van het huis ‘met hof en boomgaard met 10 hont land daarachter gelegen.’ Hij verkoopt het in dat jaar via Jan van Someren voor f 3000,= aan dokter Johannes Willem Stanislaus Wellens. Diens weduwe, Maria Jacoba van den Bongaardt, biedt het pand in 1798 opnieuw te koop aan.

Het komt dan in handen van Petrus Josephus Timmerman, die kolonel is bij de Koninklijke Gendarmerie en ridder in de Koninklijke Orde van Holland. Hij woont in Waalwijk tot 1807 en verkoopt het pand in dat jaar voor f 5000,= aan A.J.A. Kuyper,de latere burgemeester van Waalwijk. In de notariële akte van deze transactie wordt het onroerend goed als volgt omschreven:

Een heerehuizinge met nog een kleindere huizinge daer naast onder een lijst en dak, stallingen, koetshuijs, twee tuinen en twee driessen en teulland alles bij malkander gestaan en gelegen te Waalwijk zoo als allen’tzelve door gemelde heer Pieter Joseph Timmerman is bewoond en gebruijkt, leenroerig aan den huize van Gansoijen, hem aangekomen van mejufvrouw Maria Jacoba van den Bongaardt weduwe van Johannes Wilhelmus Stanislaus Wellens.

Het huis blijkt op dat moment een groot aantal gebreken te vertonen. Kuyper laat daarvan door de schout-civil Jan Pannebakker en de schepenen Johan Brok en Johannes Nieuwenhuijsen een zogenoemde ‘akte van belijding’ opmaken. In 1810 sluit hij samen met zijn echtgenote Vrouwe Hendrica Johanna Siermans nog een lening af van f 2000,= bij Jan Verhellouw te ‘s-Hertogenbosch. In hetzelfde jaar ontvangt hij in zijn woning keizer Napoleon Bonaparte en keizerin Marie Louise met hun gevolg voor een lunch.

In 1816 ruilt hij van woning met advocaat Johannes Petrus Scholten, griffier van het Waalwijkse vredegerecht. Het gaat hier om het huis dat toen huisnummer 78 had en lag aan de westzijde van het toenmalige raadhuis. De ruil leverde hem als burgemeester niet alleen een woning vlak naast zijn werkplek op, maar ook nog eens een bedrag van f 3000,= in contanten.

In 1822 wordt Scholten eigenaar van Huize Plantlust en verkoopt hij Grotestraat 184 aan rentenier Antonie Laurillard uit Heusden. Laurillard is de latere schoonvader van kantonrechter Mr. Jacob van Heusden, die in Besoijen Villa Lederhandel liet bouwen.

Laurillard verkoopt de ‘dubbele herenhuizing met koetshuis en stalling, aan elkaar staande’ in 1833 voor f 7000,- aan leerlooier Arnoldus Wilhelmus van Nuenen uit Hilvarenbeek, waarna het omstreeks 1869 in handen komt van diens dochter Johanna Helena, die gehuwd was met looier Antonius van Iersel.

In 1913 koopt Cornelis Christiaan de Greeff het pand en vestigt er na een verbouwing zijn winkel en kleermakerij. Omstreeks 1947 wordt van het koetshuis en de berging nog een woning gemaakt. In 1954 gaat het bezit over in handen van Eugenius J.M. de Greeff en bestaat het pand uit 3 woningen, een werkplaats en een garage. In 1958 wordt Victor van Laarhoven eigenaar van het eeuwenoude pand en in 1978 worden de twee woningen in het hoofdgebouw verbouwd tot 2 kantoren en 3 bovenwoningen.

De vroegere tuin van het herenhuis is sinds ca. 1970 onderdeel van de parkeervoorzieningen rondom Winkelcentrum de Els.

Momenteel [2013] is Woonwinkel Kavel 84 hier gevestigd.

Bronnen


  • De Klopkei, 1e jaargang, nr. 1, 1977, blz. 15.
  • GAW, Bouw- en hinderwetvergunningen, Grotestraat 182-184
  • Huizenonderzoek Ad van den Houdt (privécollectie).
  • Ad van den Houdt, Hoog bezoek: keizer Napoleon Bonaparte in Waalwijk, De Klopkei (37e jaargang, 4e kwartaal 2013).
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen