Burg. Smeelelaan

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Burgemeester Smeelelaan is sinds 1927 de naam voor de weg van de spoorlijn tot aan het Galgenwiel.

Burg. Smeelelaan ca 1930 (GAW, fotonr. 41576

Op 19 december 1927 stelden B&W aan de gemeenteraad voor om aan de tot dan toe ‘Verlengde Putstraat’ genoemde weg de naam van wijlen burgemeester De Surmont de Bas Smeele te geven en voortaan Burgemeester Smeelelaan te noemen. Het was namelijk de voormalige burgemeester die in 1918 het initiatief genomen had voor de beplanting van dat gedeelte van de toenmalige ‘Putsteeg.’

De Echo van het Zuiden berichtte daarover op 6 oktober 1918 als volgt:

Naast den drukken woningbouw in onze gemeente, is ’t aangenaam te vernemen, dat ook aan de verfraaiing van mooie wandelwegen de noodige aandacht wordt geschonken. Door de goede zorgen van het gemeentebestuur zal de Putsteeg in een lommerijken buitenweg worden herschapen. Door het tuin-architecten-bureau Copijn en Zn te Groenekan bij Utrecht zijn hiervoor de plannen in orde gemaakt en naar ons ter ore kwam, belooft een en ander werkelijk zeer mooi te worden.

De weg, loopende vanaf de spoorweg tot de 2e Zeine, zal iets naar het Westen worden verlegd, zoodat het, met de Putsteeg vanaf de 2e Zeine tot aan den Meerdijk, een rechte weg vormt. Langs den weg worden boomen geplant, terwijl het moeras, dat gevormd wordt door het beekje loopende vanaf den Galgenwiel naar den Buitenpolder, zal veranderd worden in waterpartijtjes waarlangs waterplanten en andere sierplanten zullen worden gepoot. De weg, die dan aansluit aan den mooien nieuwen weg door de Maatschappij Noordbraband, vanaf den Galgenwiel naar Plantloon aangelegd, wordt zooals men ziet een zeer mooie wandeling waarop onze gemeente trotsch zal mogen gaan.

Wij mogen het gemeentebestuur met dit plan, waaraan reeds uitvoering is gegeven, zeker wel gelukwenschen.

Appendix


Bronnen

  • Gemeentearchief Waalwijk, Gemeentebestuur Waalwijk (1877)1922-1996(2001), inv.nr. 70, Straatnaamgeving en huisnummering 1927-1962.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen