Andreas Froklage

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Andreas Froklage
Collectie Els Claassen
Collectie Els Claassen
Persoonsgegevens
Naam Andreas Froklage
Geboren Meppel, 31-05-1877
Overleden Waalwijk, 18-09-1944
Burgerlijke staat Gehuwd met Maria Johanna Wilhelmina (Marie) van Damme
Overige gegevens
Beroep(en) Hoofd openbare lagere school en leraar aan de Teekenschool

Andreas Froklage (Meppel, 31 mei 1877 – Waalwijk 18 september 1944) was een zoon van veldwachter Jan Froklage en Maria van der Heide. Hij was onderwijzer, hoofd van de openbare lagere school en leraar aan de Teekenschool.

Andreas kwam ter wereld in Meppel, aan boord van het schip dat zijn moeder bij haar huwelijk had meegekregen als bruidsschat.[1] In 1886 vestigde de familie zich in Waalwijk, waar vader Jan op 15 mei van dat jaar benoemd was tot veldwachter. Het gezin betrok de oude veldwachterswoning aan wat toen nog net de Cloostersteeg werd genoemd, op dezelfde plek waar ruim drie jaar later de nieuwe veldwachterswoning zou verrijzen, in het gebouw van de Teekenschool en de Botermijn.

Andreas slaagde in 1896 voor zijn onderwijsakte en werd kort daarna benoemd tot tijdelijk onderwijzer in Roosendaal. Per 1 maart 1898 benoemde de gemeenteraad hem tot onderwijzer aan de openbare lagere school in Waalwijk. Omdat hij inmiddels, naast de bevoegdheid voor vrije- en ordeoefeningen (gymnastiek), ook in het bezit was van een akte voor tekenonderwijs, werd hij op dezelfde dag eveneens aangesteld als leraar aan de Teekenschool. In 1900 behaalde Andreas nog de hoofdakte, in 1904 gevolgd door de akte voor Frans.

Ondertussen had hij kennis gemaakt met de Besoijense bakkersdochter Marie van Damme, met wie hij in 1907 trouwde. Het jonge paar vestigde zich in Besoijen, waar ook hun kinderen Riet (1909-1933), de latere gemeenteontvanger Jan (1913-1984) en Annie (1920-2011) ter wereld kwamen. Alle drie de kinderen zouden later ook een onderwijsakte halen. In juli 1923 benoemde de gemeenteraad Andreas tot hoofd van de openbare lagere school en verhuisde de familie Froklage naar het bij de nieuwe functie behorende schoolhuis aan de Stationsstraat 22 in Waalwijk.

Enkele maanden voor zijn benoeming tot hoofd der openbare lagere school, had Andreas juist zijn zilveren jubileum als onderwijzer aan diezelfde school gevierd. Nadat hij door gemeentebestuur, collega’s en leerlingen flink in het zonnetje was gezet, trakteerde hij de kinderen niet alleen op een fantastische goochelvoorstelling, maar spoorde hen tevens aan ‘niet alleen de onderwijzers, maar tevens alle andere met gezag bekleede personen, vooral op godsdienstig terrein, te eeren en te eerbiedigen.’

Op 13 november 1933 overleed op 24-jarige leeftijd dochter Riet. Zij werkte als onderwijzeres op de meisjesschool in de Antonius-parochie. Ongetwijfeld heeft dit verlies ertoe bijgedragen dat Andreas in 1938 zijn 40-jarige dienstjubilea het liefst onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Omdat zijn collega’s van de lagere school echter op het laatste moment een tip kregen, vond er toch een bescheiden huldiging plaats. Een dag later werd hij op de Teekenschool in de bloemetjes gezet.

Naast zijn drukke werkzaamheden voor beide onderwijsinstellingen, nam Andreas ook nog de tijd om actief te zijn in de Waalwijkse gemeenschap en voor het onderwijs in het algemeen. Zo was hij onder andere voorzitter van de commissie tot wering van het schoolverzuim, voorzitter van de afdeling Waalwijk-Heusden van de Katholieke Onderwijzersbond, secretaris van het toezicht op het lager onderwijs, penningmeester van de Oranjevereniging ‘Oranjehuis’ en fungeerde hij door de jaren heen als commissielid bij diverse festiviteiten. Zijn ontspanning vond hij in de muziek. Hij was lid was van het parochieel kerkkoor van Besoijen en later van het Waalwijks Symphonieorkest, waar hij viool speelde.

Andreas Froklage overleed te Waalwijk op 18 september 1944.

Afbeeldingen

Bronnen


De oorspronkelijke tekst van dit artikel is met toestemming van auteur Ineke van den Houdt-Swinkels overgenomen uit ‘Het schoolhuis,’ De Klopkei (36e jaargang, 3e kwartaal 2012).

Voetnoten


  1. Corrien Froklage, 'Stamboom Froklage, Vroklage, Wrocklage.'
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen