Cornelius Johannes Dekkers

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nelis Dekkers
SALHA, fotonr.WAA87077, foto J. de Bont.
SALHA, fotonr.WAA87077, foto J. de Bont.
Persoonsgegevens
Naam Cornelius Johannes Dekkers
Geboren Waalwijk, 09-08-1905
Overleden Waalwijk, 23-06-1981
Burgerlijke staat Gehuwd met Mina Bruurmijn
Overige gegevens
Beroep(en) Schoenmaker

Cornelius Johannes (Nelis) Dekkers (Waalwijk, 9 augustus 1905 – Waalwijk, 23 juni 1981) was een van de 22 kinderen van schoenmaker Johannes Cornelis Dekkers en diens echtgenote Cornelia Herman. Het gezin woonde in de Schippersmijn en verhuisde later naar het Kippenstraatje. Nelis was gehuwd met Wilhelmina Elisabeth (Mina) Bruurmijn en schoenmaker van beroep. Het echtpaar woonde in de St. Crispijnstraat 130. In zijn vrije tijd zette Nelis zich in voor het plaatselijke amateurtoneel en was hij respectievelijk mede-oprichter, voorzitter en ere-voorzitter van voetbalclub R.K.C..

Als 11-jarige kwam Nelis Dekkers van school om te gaan werken in de leerlooierij van Van Dooren-De Greeff in de Stationsstraat. Hij verdiende er f. 2,75 per week. Voor dat loon werkte hij op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 07.00 tot 17.00 uur. Omstreeks 1920 stapte hij over naar de schoenfabriek Eveka van de familie Leenheers, eveneens aan de Stationsstraat. Na in de crisisjaren nog enige tijd in de ‘werkverschaffing’ gezeten te hebben besloot Nelis om ‘eigen baas’ te worden. Gedurende ruim 25 jaar werkte hij met drie à vier knechts in zijn eigen zaak, die hij zelf omschreef met de gevleugelde woorden ‘Het was een goede zaak. Ze groeide als een koeiestaart. Naar beneden.’

Nelis was een fervent en begaafd amateurtoneelspeler en werd gelijk bij de oprichting in 1925 lid van toneelvereniging Ons Onderling Genoegen. In 1931 schreef een recensent in De Echo van het Zuiden over hem: ‘Een spel zoals we dat te zien kregen van … C. Dekkers grenst inderdaad aan beroepswerk en kan slechts door den meest begaafden dilettant worden bereikt.’ Ook op het bestuurlijke vlak zette hij zich in voor zijn club. In 1928 was hij secretaris en daarnaast werd hij omstreeks 1939 nog regisseur. Deze taak vervulde hij jarenlang samen met Tiny van der Heijden, die daarover bij een huldiging in 1960 meldde met Nelis altijd ‘op een bijzonder eensgezinde manier ruzie gemaakt te hebben’ en ‘vele prettige en verkwikkende uren in [zijn] werkwinkel’ te hebben doorgebracht.

Zijn voetbalcarrière begon Dekkers in 1923 bij HEC (Hercules-Excelsior-Combinatie), waarvan hij in 1931 voorzitter werd. Deze club fuseerde in 1940 met WVB en WVH tot RKC en Nelis Dekkers werd tweede secretaris van het nieuw bestuur. In de jaren 50 nam hij de voorzittershamer ter hand en bleef in deze functie aan tot 1966. RKC benoemde hem op 17 juli van dat jaar tot erevoorzitter. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor het voetbal, bedacht de KNVB hem met de gouden bondsspeld.

Op 28 april 1967 werd Nelis onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau op grond van zijn vele verdiensten voor RKC en voor de toneelvereniging OOG. Op 12 januari 1980 ontving hij – bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van R.K.C. - tot zijn grote verrassing nog de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

In 1979 maakte Dekkers zijn tv-debuut in een reclamespot van Eve & Adam Shoes, die werd opgenomen in het Nederlands Leder en Schoenenmuseum.

Na een lang ziekbed overleed Nelis Dekkers op 23 juni 1981. Bij de uitvaart op 28 juni d.a.v. in de St. Antoniuskerk typeerde pastoor Hurkmans hem als ‘iemand die hield van het gewone, maar die een volstrekt unieke persoonlijkheid is geweest. Eenvoud, trouw en humor waren kenmerkend voor hem.’


Inhoud

Appendix

Bronnen


  • De Echo van het Zuiden, diverse edities.
  • Brabants Dagblad, 7 februari, 24 en 29 juni 1981.

Zie ook


  • Verhalen van Nelis Dekkers
  • Verhalen in dialect

Externe links


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen