Wethouder Smoldersstraat

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wethouder Smoldersstraat is sinds 28 februari 1957 de naam van de weg die voor die tijd Vondelstraat heette.

Ter gelegenheid van het 30-jarig wethoudersjubileum van Frans Smolders had burgemeester Teyssen heimelijk een punt aan de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 28 februari 1957 toegevoegd, dat hij inleidde als volgt:

Dertig jaar wethouder zijn is een belangrijk feit voor Uw persoon, want dit bewijst dat U al die jaren een groot en ononderbroken vertrouwen van de raad hebt genoten; belangrijk voor de gemeente, omdat gij door de continuering van Uw functie steeds meer vertrouwd zijt geraakt met de zaken van de gemeente. Uiterst belangrijk is dit jubileum omdat gij in al die 30 jaar blijk hebt gegeven van een grote toewijding, een absolute onkreukbaarheid, een strikte rechtvaardigheid en een grote objectiviteit. Uiterst belangrijk is deze periode ook omdat gij door uw werk een grote bijdrage hebt geleverd tot de gestadige groei en bloei van Waalwijk. (…)
De grootste meerderheid van B&W is dan ook tot het voorstel gekomen U ter gelegenheid van Uw 30- jarig jubileum in bescheiden kring te huldigen en te danken voor het vele dat gij in het belang van de gemeente hebt gedaan. Een dergelijk jubileum is een zeer zeldzaam feit en er is dan ook alle aanleiding om Uw naam als die van een hoogst verdienstelijk bestuurder in de geschiedenis van de gemeente te bewaren. De grootste meerderheid van B&W wil dan ook het voorstel doen om in de St. Antoniusparochie, waar gij woont, een straat naar U te noemen: de Wethouder Smoldersstraat. En wel die straat die thans de naam Vondelstraat heeft en die als het verlengde van de Pastoor Kuypersstraat de hoofdader vormt tussen de Antoniusstraat en de Burg. Smeelelaan, aan welke straat ook de nieuwe parochiekerk zal worden gebouwd. Ik hoop dat de goede God U nog vele jaren in goede gezondheid moge schenken.

Het voorstel werd door de raad met luid applaus aangenomen.

Appendix

Bronnen


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen