Wandelpark

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Foto A. Oudkerk (Collectie GAW, fotonr. 34101)

Het Wandelpark tussen de Burg. Moonenlaan en de Grotestraat werd aangelegd op initiatief van burgemeester Lambooy en op 20 mei 1950 aangeboden aan de bevolking.

Bij zijn installatie als burgemeester van Waalwijk in 1946 merkte Lambooy op dat Waalwijk arm was aan groen en bloemen. Hij zorgde er dan ook voor dat voortaan in alle nieuwe bouwplannen ruimte werd gereserveerd voor groenstroken, speelvelden en bloemperken.

Op 30 juni 1949 besloot de gemeenteraad een groot gedeelte van de enorme tuin van de familie Raming tussen de Grotestraat en de Burg. Moonenlaan aan te kopen en die te bestemmen voor de aanleg van een gemeentelijk wandelpark. Afgezien van enkele aanpassingen die noodzakelijk waren voor de nieuwe bestemming (zoals het verbreden van de wandelpaden) werden de indeling en beplanting van de vroegere privétuin in grote lijnen gehandhaafd. Daarnaast werd in het midden een grote vijver aangelegd en werd de oostzijde ingericht als kinderparadijs met een ruime zandbank, een bassin om pootje te baden en een schommel.

In De Echo van het Zuiden van 19 mei 1950 plaatste Lambooy de volgende aanbeveling:

Ons wandelpark

Als het zaterdag 20 mei a.s. 4 uur is, zal het Wandelpark, gelegen tussen de Grotestraat en de Burgem. Moonenlaan, voor het publiek worden opengesteld. Dat wil zeggen dat onze gemeente dan een heerlijke, voor iedereen toegankelijke, grote tuin zal bezitten, waar het een genoegen zal zijn te wandelen en te zitten, waar kleintjes onder moeders ogen kunnen spelen en pootje baden en waar de natuurliefhebber zal kunnen genieten van het wondere effect van zoveel variërende bomen met hun dicht gebladerte. Bloemen en planten en tal van sierstruiken zullen kleur en geur brengen in dit brokje natuur.

Dit mooie park moet mooi blijven. Ik wil daarom een dringend beroep doen op de Waalwijkse bevolking om mee te helpen het park in stand te houden, vooral door te voorkomen dat kleine vernielzuchtige vandaaltjes hun handen uitstrekken naar al dat kleurrijke moois, op het gras lopen of de eenden op minder gezonde wijze voeren.

Moge het Wandelpark blijken voor Waalwijk een echte aanwinst te zijn.

De Burgemeester van Waalwijk
Mr.R.J.J. LAMBOOY

16 mei 1950

In 1953 werd de vijver vergroot en het bruggetje geplaatst, op 7 januari 1957 werd het in de nabijheid van het park gelegen ‘Parkpaviljoen’ geopend.

Mede dankzij een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank onderging het Wandelpark in 2001 een grootscheepse renovatie.


Appendix

Bronnen

  • De Echo van het Zuiden, 19 en 22 mei 1950
  • Jack Didden en Maarten Swarts, ''Waalwijk tussen oorlog en welvaart'', blz. 36 en 37
  • GAW, Gemeentebestuur Waalwijk (1877)1922-1996(2001), Beheer Parkpaviljoen, inv. nr. 468
  • GAW. Gemeentebestuur Waalwijk (1877)1922-1996(2001), Gemeentelijk Wandelpark (1951-1961), inv.nr. 3796.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen