Waalwijk en de Vooruitgang

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Feestlied bij gelegenheid der grootsche en blijde gebeurtenis “De Internationale Tentoonstelling” van Schoen- en Lederindustrie en aanverwante artikelen te Waalwijk, gehouden van 23-31 augustus 1903.

Gedeelte van het tentoonstellingsgebouw van de Internationale Tentoonstelling voor de schoen- en lederindustrie 1903 (GAW, fotonr. 10430).


(Wijze: De kabels los, de zeilen op)

De vlaggen uit, de wimpels los
Bespeelt thans luid de lieren
Nu energie en grootsch beleid
Hun hoogtij mogen vieren
Staat fier en trotsch, als beider loon
Niet daar de ‘expositie’ schoon?
Hoezee, hoezee!
Niet daar de ‘expositie’ schoon?!

Wie had gedacht voor menig jaar
Dat zoo iets kon verrijzen!
Toen Waalwijk was geisoleerd
Op alle moog’lijke wijzen;
Doch haven, tram en spoorlijn ja
Die kwamen alle voor en na
Hoezee! Hoezee!
Die kwamen alle voor en na!

En nog in ’t lest, bij veler veel
Kwam daar de watertoren
Hij geeft nu Waalwijk heerlijk nat
Al uit z’n overvloedshoren
Een glaasje water, rein en klaar
Dat houdt de zinnen bij elkaar,
Hoezee, hoezee!
Dat houdt de zinnen bij elkaar!

Het daagde op al in ’t Zuid
Ving aan der eeuw’ victorie!
Toen daar ook reeds werd de geest
Voor de sociale questie
Ook Waalwijk schreed al in die baan
En hief nu hoog ’t verenigingsvaan
Hoezee! Hoezee!
En hief nu hoog ’t verenigingsvaan.

Zie daar dan nu de vruchten-rijp
Der eendracht sterke streven
Het Waalwijk klein, thans heden groot
Door ’t stijgend nijv’rheidsleven
Welaan dan steeds, nog hooger op!
Met vasten tred al naar den top!
Hoezee! Hoezee!
Met vasten tred al naar den top!

Hoezee dan Waalwijk, in deez’ stond
Uw hart al naar den Hooge!
En klink’ uw zegenbee en lied
Tot hoog in ’s Hemels bote!
Een Waalwijksch burger, ’t is bekend
Die vindt in Zang zijn element
Hoezee! Hoezee!
Die vindt in Zang zijn element!

Appendix


Bronnen

  • De Echo van het Zuiden, augustus 1903.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen