Pieter J.A. Lenglet

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Piet Lenglet
Dokter P.J.A. Lenglet tijdens de herdenking in 1984 van de gebeurtenissen op 6 september 1944. Naast hem een foto van Joop Hoffmans (SALHA, fotonr. WAA 43502).
Dokter P.J.A. Lenglet tijdens de herdenking in 1984 van de gebeurtenissen op 6 september 1944. Naast hem een foto van Joop Hoffmans (SALHA, fotonr. WAA 43502).
Persoonsgegevens
Naam Pieter J.A. Lenglet
Geboren Hilversum, 05-09-1917
Overleden Loon op Zand, 22-07-2011
Burgerlijke staat Gehuwd met Johanna Maria (Hannie) Peperzak
Overige gegevens
Beroep(en) Huisarts


Pieter J.A. (Piet) Lenglet (Hilversum, 5 september 1917 – Loon op Zand, 22 juli 2011), gehuwd met Hannie Peperzak, was huisarts van beroep. In 1966 werd hij benoemd tot ereburger van Waalwijk.

Nadat hij in Utrecht geslaagd was voor het artsexamen, werkte Piet Lenglet gedurende enige tijd als assistent in ’s-Heerenberg en vestigde zich per 1 april 1944 als huisarts aan de Grotestraat 150 te Waalwijk. Hij werd meteen actief bij de plaatselijke Rode Kruis-afdeling.

Op 6 september 1944, daags na zijn 27e verjaardag, ontsnapte hij ternauwernood aan de dood. Hij werd, samen met burgemeester Moonen en Joop en Vincent Hoffmans door de bezetter gegijzeld op het Raadhuisplein. De burgemeester wist te bewerkstelligen dat de Duitsers dokter Lenglet vóór de executie lieten gaan.

Van september 1946 tot aan zijn vertrek in juli 1948 als militair arts naar Indië was hij voor de K.V.P. lid van de gemeenteraad. In februari 1950 keerde hij terug naar Waalwijk waar hij niet alleen zijn huisartsenpraktijk (die in 1955 verplaatst werd naar de Burg. Moonenlaan 9) voortzette, maar even voortvarend zijn maatschappelijke activiteiten weer opnam. Die activiteiten vormen een indrukwekkende (mogelijk nog niet volledige) lijst:

 • Lid van de raad voor maatschappelijke wederopbouw
 • Voorzitter en medeoprichter van de Waalwijkse Kunstkring
 • Leider Voortrekkers scouting AZG
 • Voorzitter van de gemeentelijke adviescommissie tot uitvoering van de Bijstandswet
 • Voorzitter van de Adviesraad van de Stichting Jeugdbelangen
 • Voorzitter van het groepscomité van scouting AZG
 • Voorzitter van het regionaal revalidatiebureau
 • Bestuurslid Rode Kruis afdeling Waalwijk
 • Bestuurslid Algemeen Ziekenfonds AAZ afdeling Tilburg
 • Kerkmeester parochie St Jan
 • Medisch adviseur van het R.K. Bureau voor Beroepskeuze
 • Plaatsvervangend lid van het Medisch Tuchtcollege te Eindhoven
 • Docent voor de Gezinszorg
 • Docent aan de Mater Amabilisschool
 • Keurend geneesheer van het Rijksarbeidsbureau
 • Bestuurslid landelijke huisartsenvereniging
 • Oprichter en 12 jaar voorzitter van de Adelbertvereniging te Waalwijk
 • 5 jaar secretaris van de afdelingsraad van de Maatschappij tot bevordering van de geneeskunde (afdeling ’s-Hertogenbosch)
 • Lid Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs

Om gezondheidsredenen, die het hem onmogelijk maakten zich voor de volle honderd procent voor zijn patiënten in te zetten, legde dokter Lenglet zijn praktijk per 1 oktober 1965 neer. Bijna 4000 mensen kwamen naar zijn afscheidsreceptie. De inzameling die de patiënten spontaan organiseerden om hun geliefde dokter een mooi afscheidscadeau te kunnen geven, bracht maar liefst fl. 5.600,-- op. ‘ ‘t Is nie alleen ne goeie dokter, mer ok ne goeie mens,’ zo verklaarde de heer Van Eijl namens de patiënten de hoogte van het bedrag.

Per 1 oktober 1965 trad Lenglet in functie als uitvoerend arts voor de revalidatie in de provincie Gelderland en medisch adviseur van het provinciale Gelderse Wit- Gele Kruis. Hij was ook nog enige tijd huisarts van ‘Het Dorp,’ de zorginstelling in Arnhem waarvan de bouw mogelijk was gemaakt door de grote tv-actie ‘Open het dorp’ van Mies Bouwman op 26 en 27 november 1962.

In november 1965 werd Piet Lenglet benoemd tot ridder in de orde van St. Silvester wegens ‘zijn grote verdiensten voor Katholiek Nederland, zijn bemoeienissen met gezondheid en heil voor zijn vele patiënten en zijn opvoedende en onderrichtende taak voor de jeugd.’ Bij die gelegenheid luidde zijn reactie ‘Zelf heb ik eigenlijk nooit geweten dat ik zoveel heb gedaan. Ik beschouwde hetgeen ik deed als een onderdeel van mijn werk, waarin ik steeds veel plezier heb gehad.’

Uit handen van burgemeester Teyssen ontving dokter Lenglet in januari 1966 voor zijn enorme inzet voor de Waalwijkse gemeenschap de erepenning in goud.

Piet Lenglet overleed op 22 juli 2011 in Loon op Zand.

Bronnen


 • Echo van het Zuiden, 24 september 1965, 29 november 1965 en 28 januari 1966.
 • Brabants Dagblad, 24 juli 2011.
 • Website gemeente Waalwijk, toespraak P.J.A. Lenglet ter gelegenheid van de herdenking in 2004.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen