Klopkei

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Voorkant van het eerste nummer van De Klopkei, 1977

Een van de vele kenmerken van de heemkunde is dat zij een verbinding legt tussen het heden en het verleden. De Waalwijkse heemkundekring De Erstelinghe heeft die verbinding tot uitdrukking willen brengen in de naam van het periodiek: De Klopkei

Dat verleden gaat terug tot ver in de prehistorie tot aan het leven van de primitieve mens die de klopkei, of rolsteen, gebruikte als werktuig om in zijn levensonderhoud te voorzien.

De klopkei welke gedurende de eerste jaren de voorkant van het periodiek van De Erstelinghe sierde gaat niet zo ver terug. Deze kei was in de streek beter bekend als klopkaai, een basaltsteen waarop de schoenmaker met forse slagen het zoolleer bewerkte.

De oprichters van De Erstelinghe meenden dit eenvoudige werktuig in de naam van hun blad in herinnering te blijven houden, zoals dat ook geschiedde met namen als De Leest en De Els.

Het werd gezien als een hommage aan het schoenmakersambacht waaraan Waalwijk en omstreken haar opkomst en welvaart grotendeels had te danken.

Maar een klopkei kan nog iets meer zijn. Hij kan nog gebruikt worden om ergens mee op een deur te kloppen, om ergens de aandacht op te vestigen, misschien om er eens een flinke stoot mee te geven wanneer ons erfgoed onnodig, of onverstandig, dreigt te worden aangetast.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen