Johannes Waltherus Cornelius van Casteren

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan van Casteren
Collectie GAW
Collectie GAW
Persoonsgegevens
Naam Johannes Waltherus Cornelius van Casteren
Geboren Schaijk, 13-09-1929
Overleden Waalwijk, 15-12-2008
Overige gegevens
Beroep(en) Burgemeester

Johannes Waltherus Cornelius (Jan) van Casteren (Schaijk, 13 september 1929 – Waalwijk, 15 december 2008) was burgemeester van Waalwijk van 1 augustus 1975 (K.B. 2 juni 1975 nr. 13) tot 1 oktober 1990.

Als opnieuw een burgemeester uit Oudenbosch tot dat ambt in Waalwijk wordt benoemd, is dat geen traditie. Wel werd met een traditie gebroken. Bij de inhuldiging werden erebogen, optochten en vlagvertoon achterwege gelaten. In De Leest, het gebouw waar Teyssen afscheid nam, werd burgemeester Van Casteren ingehuldigd. Een installatie die correspondeerde met een veranderde tijd.

Afgestudeerd aan de Kaholieke Hogeschool Tilburg (nu UvT) bekleedde hij van 1957 tot 1966 de functie van directeur van het Sociaal-Charitatief Centrum van het bisdom Breda. Hij begon zijn politieke carrière als raadslid van de gemeente Breda. Vandaar maakte hij de stap naar Oudenbosch, waar hij van 1966 tot 1975 burgemeester was. Bij zijn benoeming tot burgemeester van Waalwijk werden de bestuurlijke taken onder het college van Burgemeester en Wethouders gelijkmatiger verdeeld dan in voorafgaande perioden. Van Casteren kreeg naast de hem als ‘agent van de koning’ toebedeelde taken de portefeuille personele zaken en organisatie alsmede economische aangelegenheden toegewezen. Daaraan werd toegevoegd algemeen bestuurlijke en juridische zaken en gedurende een bepaalde tijd culturele zaken. Het waren derhalve niet de politiek interessante zaken. Het ambt van burgemeester kreeg, zo ook elders, een andere dimensie toegeworpen. Zijn ambt werd meer en meer dat van een schakel en van ‘klimaatbeheersing.’ De eerste burger zou meer een actieve pleitbezorger worden en bij vele beslissingen minder de directe verantwoordelijke zijn. Bij zijn introductie in 1975 omschreef hij zijn ambt als volgt: ‘De burgemeester kijkt of het goed gaat en hij handelt al naar gelang. Voor een burgemeester zijn er aanduidingen als magistraat, manager en burgervader, maar als men kijkt wat burgemeesters in ons land zoal doen, dan is het moeilijk dat met één begrip aan te duiden.’

Zijn directe invloed op de economische ontwikkeling van Waalwijk was zichtbaar. Deze kwam mede tot uiting in het Regionaal Instituut voor de Werkgelegenheid (R.I.W.), waarvan hij meer dan tien jaar voorzitter was. Niet alleen in een periode van neergang, waarbij de werkloosheidsbestrijding zijn aandacht had, maar ook in een tijd van hoogconjunctuur was zijn invloed aanwezig. Op het havenindustrieterrein, dat sterk werd uitgebreid, kwamen vele en meersoortige vestigingen tot stand. Zijn aandacht voor de dienstensector kreeg gestalte door kantorenbouw. Zijn culturele belangstelling kwam onder andere tot uiting in de actie tot aankoop van een gebouw ten behoeve van het Nederlands Museum voor Leder en Schoenen en in zijn inzet voor een gemeentelijk kunstbezit. Een aantal jaren maakte hij deel uit van de Culturele Raad voor Noord-Brabant. Onder zijn beleid kwam de gemeentelijke monumentencommissie tot stand.

De verantwoordelijkheid voor de reorganisatie van het bestuursapparaat met al zijn personele vraagstukken ging hij niet uit de weg. Hij was sterk betrokken bij de vorming van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant, derhalve ook bij de opheffing van het Stadsgewest Waalwijk, waarvan hij het laatste jaar voorzitter was. Hij maakte nog één jaar (1990) deel uit van het dagelijks bestuur van het S.M.B.

Van het Instituut Ziektekostenvoorziening in Noord-Brabant was hij voorzitter, evenals van dat van het landelijk verband. Verder maakte hij deel uit van het dagelijks bestuur van Omroep Brabant en was hij bestuurslid van het E.T.I. Op zijn naam staat de publicatie ‘700 jaar Oudenbosch’ (1975). Burgemeester van Casteren was drager van de onderscheiding officier in de orde van Oranje-Nassau.

Kenmerkend bij zijn afscheid zijn de vele activiteiten van verenigingen en instellingen. Een eigentijdse uiting van waardering voor een man die tussen de mensen stond en gedurende vijftien jaar de eerste burger van Waalwijk was.

Na zijn aftreden als burgemeester schreef Jan van Casteren diverse artikelen voor De Klopkei, het tijdschrift van Heemkundekring de Erstelinghe (o.a. over kunstschilder Oswald d’Aumerie en Winkelcentrum De Els).

Bronnen

De oorspronkelijke tekst van dit artikel is met toestemming van auteur Jan Rosendaal overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', De Klopkei (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz.35.

Voorganger:
Johannes Lambertus Petrus Maria Teyssen
Burgemeester van Waalwijk
1975- 1990
Opvolger:
Rob van Schaik
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen