Johan Baptist Franciscus van Gils

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan van Gils
Foto uit Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1946 (GAW,Collectie Historisch Werkmateriaal)
Foto uit Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1946 (GAW,Collectie Historisch Werkmateriaal)
Persoonsgegevens
Volledige naam Johan Baptist Franciscus van Gils
Geboren Waalwijk, 28 december 1877
Overleden Den haag, 3 maart 1945
Burgerlijke staat Gehuwd met Adolphine Agnes Johanna Rant
Overige gegevens
Beroep(en) Arts
Bijzonderheden overlijden Bombardement
Laatste adres Den Haag, Laan van Meerdervoort 321
Begraafplaats -

Johan Baptist Franciscus (Jan) van Gils (Waalwijk, 28 december 1877 - Den Haag, 3 maart 1945) werd geboren te Waalwijk op 28 december 1877 als zoon van dokter Van Gils en Wilhelmina Maria Elisabeth van der Klokken. Hij was huisarts van beroep.

Jan van Gils studeerde medicijnen in Amsterdam en vestigde zich daarna als huisarts in respectievelijk Vlijmen en Roermond. Op 27 juni 1905 trad hij in Beesel in het huwelijk met Alida Wilhelmina Maria Josephina Vogels. Rond 1906 keerde hij terug naar Waalwijk om zijn vader te assisteren in de drukke huisartsenpraktijk en die in 1912 volledig over te nemen.

Naast de zorg voor zijn patiënten, was Van Gils onder andere als voorzitter de drijvende kracht van Waalwijks Belang en werd op zijn initiatief op 9 oktober 1914 het plaatselijke Comité tot ondersteuning van vluchtelingen opgericht. Ook de leden van dit comité kozen Jan van Gils tot voorzitter. Het was dan ook niet alleen om zijn medische bekwaamheid dat De Echo van het Zuiden op 19 april 1916 ‘met werkelijk groot leedwezen’ zijn vertrek uit Waalwijk aankondigde. Bij die gelegenheid vervaardigde Philip Timmermans een portret in steen van de scheidende huisarts.

Van Gils vestigde zich in Amsterdam, waar op 30 maart 1917 zijn huwelijk met Alida Vogels door echtscheiding werd ontbonden. Op 1 mei d.a.v. trouwde hij in de hoofdstad met Adolphine Agnes Johanna Rant. Zij was de weduwe van de in 1914 overleden Waalwijkse notaris Adolph Johan Rant.

In november 1917 promoveerde Van Gils op zijn proefschrift ‘De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur’ in Leiden tot doctor in de geneeskunde. Enkele maanden later verhuisde hij met echtgenote en stiefdochter naar Den Haag en trad als ambtenaar in dienst van de Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, waarvan hij in 1921 secretaris-penningmeester werd. Bij het 25-jarig bestaan van de Vereniging, in 1928, werd Jan van Gils benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. In 1938 nam hij om gezondheidsredenen ontslag.

Zoals ook uit zijn vele publicaties blijkt, was Jan van Gils een groot liefhebber van de ‘schone kunsten.’ Literatuuronderzoek deed hij voornamelijk in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag: ‘gezeten op een der eerste rijen, met den rug naar den ingang der zaal, diep verzonken in zijn studie, het scherp omlijnde hoofd een weinig voorover gebogen over zijn boeken, telkens bladen omslaand of aantekeningen makend, het beeld van een man, zich geestelijk tot het uiterste inspannend. Een schone herinnering’ [1]

Op 3 maart 1945 kwam Jan van Gils om het leven bij het bombardement op Bezuidenhout te Den Haag.

Het beeld dat de Waalwijkse oud-patiënten in 1913 aan zijn vader geschonken hadden, stond na diens overlijden bij Jan van Gils in huis. Dit beeld werd na het bombardement in puin aangetroffen. Het bijbehorende album met de gekalligrafeerde namen van allen die aan het cadeau hadden bijgedragen bleef onbeschadigd en is door Van Gils’ weduwe geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar het voor belangstellenden nog steeds is in te zien.

Inhoud

Publicaties (niet volledig)

 • De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur, 1917
 • Een detail op de doktersschilderijen van Jan Steen, in ‘Oud Holland’ 38, 1920
 • Een merkwaardig overblijfsel van een chirurgijnsgilde, in ‘Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde’ 16, 1923.
 • Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandsche Centrale vereeniging tot bestrijding ter tuberculose, 1928
 • Jan Steen en de Rederijkers, in ‘Oud Holland’ 52, 1935
 • Een andere kijk op Pieter Bruegel den Ouden, 1940-1942
 • Theseurs bij de Acheloüs van Jan Steen, in ‘Oud Holland’ 57, 1940
 • Het gebed voor den maaltijd door Jan Steen, in ‘Oud Holland’ 58, 1940
 • Jan Steen in den schouwburg, in ‘Oud Holland’ 59, 1942
 • Toch Daniël, niet Rafaël, bij Jan Steen, in ‘Oud Holland' 59, 1942
 • De Stockholmer Smidse van Gabriël Metsu, in ‘Oud Holland’ 60, 1943


Afbeelding

Bronnen


 • GAW, Collectie Historisch Werkmateriaal, Genealogische gegevens betreffende de families Van Gils en Van den Bergh, 1896-2006.
 • De Echo van het Zuiden, 19 april 1916
 • Bevolkingsregister Den Haag 1913-1939
 • Inventaris archief Ministerie van Sociale Zaken, kabinet van de Minister: Koninlijke Onderscheidingen, (1914) 1920-1940

Voetnoten


 1. Dr. D. Schoute, Ter herdenking van Johan Baptist Franciscus van Gils, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 90, nr 40, 5 oktober 1946.

Externe links


Artikel over het bombardement op Bezuidenhout op Wikipedia

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen