Harmonie l’Espérance

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Harmonie l’Espérance werd officiëel opgericht op 1 september 1880 en is in juli 1907 ontbonden. Gedurende het eerste jaar van haar bestaan werd het gezelschap aangeduid als ‘de nieuwe harmonie,’ op 12 juli 1881 werd de naam l’Espérance aangenomen. Bij koninklijk besluit nr. 21 van 2 september 1890 werden de statuten goedgekeurd.

De harmonie stond gedurende de eerste jaren onder de muzikale leiding van J.A. Brohm, wachtmeester bij het muziekkorps van het 2e regiment Huzaren, die bij speciale gelegenheden ook de dirigeerstok hanteerde. Het eerste openbare optreden vond plaats op 8 september 1880, toen een aubade werd gebracht aan de jarige burgemeester Van der Klokken.

Op 12 juli 1881 werd J.M. van den Elzen, directeur van de Noordbrabantsche Stoomtramwegmaatschappij, tot beschermheer benoemd. Het bijbehorende ‘diploma’ werd hem in november 1882 overhandigd. Deze oorkonde, ontworpen en vervaardigd door A.B. van Lieshout, bevatte Van den Elzens portret, de wapens van Waalwijk en Tilburg alsmede het devies ‘voortvarendheid en volharding.’
Van Lieshout zelf werd bij gelegenheid van zijn 80e verjaardag in 1882 door l’Espérance tot erelid van de vereniging benoemd. De heer Schrijner uit Baardwijk viel deze eer te beurt in 1893.

Kapitein Haarman uit ’s-Hertogenbosch componeerde in 1885 voor de harmonie een speciale mars, de l’Espérance-mars.

Vanaf ca. 1900 tekende zich een langzaam verval af. Ondanks de inzet van dirigent en bestuur was het tij niet meer te keren en besloten de leden in juli 1907 het gezelschap te ontbinden. Muziek en instrumenten werden overgedragen aan de nieuw opgerichte Waalwijksche Harmonie.

Inhoud

Dirigenten

Palmares

  • 1e prijs, Nijmegen 3 juli 1887 (unaniem jury-oordeel)
  • 1e prijs in de 2e afdeling, Eindhoven 6 juli 1891
  • 1e prijs in de 1e afdeling, Tilburg 1 september 1893

Appendix

Bronnen


  • De Echo van het Zuiden, 5 augustus 1880, 10 november 1881, 20 augustus 1885, 21 december 1890, 22 januari 1891, 3 september 1905.
  • Sjef Vugts, De Nieuwe Harmonie van Waalwijk en Besoyen, De Klopkei (16e jaargang, 3e kwartaal 1992).
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen