Goudmijn

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
SALHA,foto nr.WAA83676


De Goudmijn was een straatje (een zogenoemde ‘dam’) gelegen tussen de Grotestraat en de Winterdijk, recht tegenover de huidige toegang tot Winkelcentrum De Els in de Grotestraat. De laatste woningen werden gesloopt in 1970.


Inhoud

Mijnen

Gebaande en geplande wegen hebben of krijgen een naam, waardoor hun ligging gelokaliseerd is. Die benaming ligt vast in straatnamen, stegen, lanen, dreven, pleinen, hofjes, wegen, banen, dijken, vaarten, parken, hoeven, hoven, velden enz. In Waalwijk kwamen in de volksmond benamingen voor die uniek zijn, namelijk de Goudmijn, de Wellmijn en de Dijkmijn. Al deze benamingen behoorden bij woningen, gebouwd aan de noordzijde van de Grotestraat, tussen de Grotestraat en de Winterdijk. De straatnaam ‘mijn’ is zeer vreemd. Het ontstaan daarvan ontdekte Sjef Vugts in het archief van de R.K. Kerk St. Jan te Waalwijk, in een stuk van de hand van pastoor Rijke. Vinantius Aloysius Rijke was sedert 1859 kapelaan en van 29 december 1873 tot 30 september 1897 pastoor te Waalwijk. Het ongedateerde stuk is tijdens zijn pastoraat geschreven en heeft de volgende inhoud.

Herkomst van het woord 'Goudmijn'

“In het jaar 1855 vertrok een zekere Adrianus van Rooy, metselaarsgezel, bij gebrek aan werk naar Amerika en kwam terecht in Californië in de goudmijnen. Daar had hij door goed op te passen een kapitaal verzameld van circa fl. 40.000,--. Met dit geld kwam hij in 1862 terug en om dit secuur te beleggen, ging hij te rade bij de burgemeester, L.D. van Heijst. Deze gaf hem de raad dat er voor hem geen lucratiever en zekerder belegging was, dan het bouwen van arbeiderswoningen, waaraan hier behoefte bestond en wat voor hem als metselaar zeer geschikte bezigheid zou opleveren. Van Rooy gaf aan deze raad gevolg en kocht een perceel aan de noordzijde van de Grotestraat, neven den bakker Emb. Van Tilburg en bebouwde dit aan beide zijden met woningen tot aan den dijk. Eerst gekscherend, maar later kregen deze panden de naam Goudmijn. Emb. van Tilburg had een dochter, Antonetta, met deze kwam hij in kennis en huwde haar 11 Mei 1864. Deze woningen vonden veel aftrek en brachten veel geld op. Geen wonder, dat deze exploitatie weldra navolging vond. Onder andere door J. van Well, die uit Elshout komende hier een perceel aankocht ten oosten van de pastorie en dit ook met woningen bebouwde tot aan de dijk. De agglomeratie van woningen noemde men weldra Wellmijn en zo werden gevolglijk verschillende rijen van arbeiderswoningen ‘mijnen’ genaamd. Ik meende dit te moeten aanteken, opdat in de toekomst niet zoude vergeten worden vanwaar de naam ‘mijn’ afkomstig is. A.van Rooy heeft niet lang de vruchten van zijn Goudmijn kunnen plukken. Hij is aan een slepende ziekte gestorven op 1 augustus 1865 zonder kinderen na te laten. De weduwe is op 13 februari 1867 hertrouwd met enen linnenfabrikant: Adrianus Cools uit Boxtel en is naar Boxtel vertrokken.
Rijke, pastoor.”

Burgerlijke Stand

Pastoor Rijke’s opzet is zeker geslaagd, de naam Goudmijn is aan de vergetelheid ontrukt. In het stuk van Pastoor Rijke zitten veel onnauwkeurigheden, wat wel zal voortkomen uit het feit dat hij het verhaal enkele tientallen jaren na het ontstaan van de Goudmijn geschreven heeft. Uit de Burgerlijke Stand van Waalwijk, in het gemeentearchief, blijkt het volgende: Adriaan van Rooy, geboren te Diessen 7 november 1820, als zoon van Hendrik van Rooy en Petronelle van Buul. In 1854 (dus niet in 1855) vertrok hij van Diessen naar Australië (en niet naar Amerika). Komende uit Australië werd hij in Waalwijk ingeschreven in november 1861 (in plaats van 1862) met als beroep metselaar. Hij huwde te Waalwijk met de jongedochter Antonetta Geertruida van Tilburg, geboren te Waalwijk 22 juli 1837 als dochter van Embertus van Tilburg en Anna van Rijswijk. Adrianus van Rooy overleed te Waalwijk op 1 augustus 1865. Antonetta hertrouwde te Waalwijk op 13 februari 1867 met Adriaan Crols, geboren te Boxtel op 20 november 1837, van beroep fabrikant.

Appendix

Bronnen


Met toestemming overgenomen uit: Sjef Vugts, ‘De Goudmijn,’ De Klopkei, 8e jaargang, 1e kwartaal 1984.

Noot


Een van de beroemdste bewoners van de Goudmijn was Okke de Spin.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen