Bij het zilveren jubileum van dokter Langemeijer

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
SALHA, fotonr.WAA40665.

Het gedicht Bij het zilveren jubileum van dokter Langemeijer werd geschreven door Drik van Engelen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van dokter Langemeijer als geneesheer in Waalwijk op 18 oktober 1941.

Onze dokter jubileert thans – doet nu al een kwarteeuw lang
Hier in Waalwijk alle dagen – zijn gewone doktersgang.
Vijf en twintig jaar in ’t lijden – in ’t geklaag bij leed en pijn
Rusteloos schrijvend de recepten – pillen, poeders, medicijn
Dokter! – als ik Uwen arbeid – eens wat naderbij bekijk
Moet Uw vak een roeping wezen – en een offer tegelijk.
Nimmer rust bij dag of nachte – steeds geroepen in den nood
Zijt Gij d’onvermoeide strijder – in de schaduw van den dood.
Dokter zijn, wil voor U zeggen – plichtsbetrachting in ’t kwadraat
Als geneesheer alles gevend – waar ’t om ’t heil der menscheid gaat.
Hoe vaak hebt Gij moeten toezien – al Uw wetenschap ten spijt
Dat de Dood toch zegevierde – in den ongelijken strijd.
Doch hoeveel smart hebt g’ook gelenigd – menigeen ‘er door’ gehaald
Voor wien ’t levenslicht als ’t ware – al voor goed was uitgestraald.
Hoeveel moeders hebt Gij dokter – al die jaren bijgestaan
Hoeveel baby’s gaaft Gij mede – d’eerste levensrichting aan.
En bij al dien zwaren arbeid – al Uw zorgen dag en nacht
Altijd even kalm en rustig – en de man die graag eens lacht.
Dokter! ’n Reuze-felicitatie - die is hier heel hard verdiend
Van ons, al Uw patiënten – aan hun grooten menschenvriend,
Ook Uw gezin mag hierin deelen – op Pa’s Zilveren doktersfeest.
Vaak zijn zij door onze ziekte – Uw gezelschap kwijt geweest.
Moge God U ruimschoots toonen – voor al wat Gij ooit deed aan ons
Uw naam zal Waalwijk nooit vergeten – door ‘t ‘Dokter Langemeijer fonds!’[1]

Paschen 1941

H. van Engelen


Inhoud

Appendix

Bronnen

  • De Echo van het Zuiden, 16 en 19 april 1941.

Voetnoten


  1. Het Dokter Langemeijer-fonds werd op 18 april 1941 aangeboden aan Dokter Langemeijer ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum. Het fonds bestond uit door zijn patiënten bijeengebrachte gelden en was bestemd voor de betaling van de verpleegkosten van de armlastigen voor wie een langer verblijf in het ziekenhuis niet strikt noodzakelijk maar wel wenselijk was. In eerste instantie werd een bedrag van ruim fl. 2600,-- bijeengebracht.

Zie ook


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen