Besoijensche Steeg

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Besoijensche Steeg, ca. 1900,gezien naar het noorden (SALHA, fotonr.41374).

De aloude naam Besoijensche Steeg werd, nadat de gemeente Besoijen per 1 januari 1922 was opgegaan in de gemeente Waalwijk, formeel vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 27 juli 1923 en wel voor de weg van de ‘Grotestraat tot den Spoorweg.’

In 1927 voerde een aantal bewoners actie om die straatnaam te wijzigen, onder meer met het volgende ‘ingezonden stuk’ in De Echo van het Zuiden:

Aan de huisgezinnen woonachtig in de BESOIJENSCHE STEEG.
Ondergeteekenden richten zich hierdoor tot de overige medebewoners der Steeg met de volgende aangelegenheid.
De straat waarin wij wonen is naar onze mening ’n straat die er zeer zeker zijn mag en dat de officieele naam van “Besoijensche Steeg” die deze straat thans draagt, eigenlijk in strijd is met de werkelijkheid, om de eenvoudige reden dat het geen “Steeg” is. Wij zouden haast durven beweren dat in de naam “Steeg” voor zulk een straat min of meer een beleediging schuilt.
In den naam “Steeg” zit meer een nauw gangetje of dompig straatje. Ook vestigt de naam “Steeg” als correspondentieadres buiten deze plaats eene onjuiste en ongunstige voorstelling van deze straat. Om hieraan nu een einde te maken zouden wij gaarne zien dat onze straat officieel een nieuwen naam kreeg en wel den naam van “Julianastraat”. Wij willen nu een verzoek aan den Raad der Gemeente richten om den naam van "Besoyensche Steeg” te veranderen in “Julianastraat”.
Bovendien nu onze Prinses zoo pas 18 jaar geworden is, meenen wij dat er voor onze Prinses Juliana een hartelijk bewijs van erkentelijkheid en medeleven jegens Haar in ligt, door deze straat naar haar te noemen. Om dit nu te bereiken, hebben wij handteekeningen noodig, teneinde dit verzoek mede te steunen.
Nu zullen de volgende week eenige der ondergeteekenden bij de bewoners in de “Besoijensche Steeg” rondgaan om handteekeningen te verzamelen en noodigen wij hierbij met beleefden aandrang allen uit, die zich met dit streven kunnen vereenigen, hun handteekening alsdan ook onder het verzoek te plaatsen, daar de kans van slagen o.i. er grooter door wordt. Wij doen hierbij dan ook een beroep op Uw aller hartelijke medewerking en steun. U Mijnheer de Redacteur, dank voor de opname.

Hoogachtend:
Antoon v.d. Anker; J. Blok; M. Blok van Heyst; M.Blok; G.C.Blok-v.d.Hammen; J. Buddingh; L.G. Buddingh Bouwman; A.v.d.Bruggen; A.J.v.d.Bruggen-v.Delft; Jacobus Both; H.J. Both-Both; C.V. Couwenberg; A. Couwenberg-de Rond; H.v.d.Hammen; W.J. Henkelman; H.W. Henkelmans-Bergmans; P. v. Lang; J.v.Lang-Fasen; Th.J. Nuyten; A.J. Nuyten-Schouwenaars; Ant.v.Soest; W.v.Soest-v.d.Gouw; G.M. van Zelst.

Nog in 1927 willigde het gemeentebestuur het verzoek deels in en werd de straatnaam gewijzigd in Besoijensche Straat.

Appendix


Bronnen

  • De Echo van het Zuiden, 28 juli 1923 en 11 juni 1927.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen