Antonie Janse Vermeulen

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Antonie Janse Vermeulen
Afbeelding gewenst
Persoonsgegevens
Naam Antonie Janse Vermeulen
Geboren Teteringen, 03-12-1781
Overleden Waalwijk, 24-06-1865
Burgerlijke staat gehuwd met Allegonda Maria van Heijst en Dorothea Josepha Moonen
Overige gegevens
Beroep(en) huisarts, wethouder en plaatsvervangend rechter

Antonie Janse Vermeulen (Teteringen, 3 december 1781 – Waalwijk, 24 juni 1865) was een zoon van Jean Vermeulen en Petronella Vermeeren. Hij trouwde in 1811 in Waalwijk met Allegonda Maria van Heijst, die in 1833 overleed. Vermeulen hertrouwde alhier in 1838 met Dorothea Josepha Moonen. Hij was arts (‘medecine doctor’) van beroep en daarnaast wethouder van de gemeente Waalwijk alsmede plaatsvervangend rechter.

Toen hij trouwde met Allegonda Maria van Heijst (een zus van maire, vrede- en kantonrechter Gosuinus van Heijst) woonde Antonie Vermeulen in Dussen, waar hij vermoedelijk als huisarts werkzaam was. Direct na zijn huwelijk moet hij zich in Waalwijk gevestigd hebben, waar hij nog in hetzelfde jaar lid werd, en dat bleef tot 1842, van het plaatselijke Sint Jorisgilde.

Ten tijde van de grote stadsbrand in 1824 was hij ‘eerste assessor’ (wethouder) van de gemeente Waalwijk en werd als zodanig door Gedeputeerde Staten benoemd tot lid van de ‘Commissie tot voorziening in de behoeften der ongelukkigen.’ Die commissie bestond verder uit collega-wethouder Lennaarts, raadslid Van Heijst, predikant Verhagen Metman en pastoor Van Dingenen.

Mogelijk al eerder, maar zeker vanaf 1824 was Vermeulen plaatsvervangend rechter bij het vredegerecht alhier. In 1838 volgde een benoeming op dezelfde post bij het kantongerecht, waarna hem in 1858 op eigen verzoek eervol ontslag werd verleend.

Ook met zijn werkzaamheden voor de gemeente moet hij rond die tijd – of mogelijk al eerder – gestopt zijn. In de rouwadvertentie wordt namelijk alleen melding gemaakt van het feit dat hij lid was van het kerkbestuur en ‘gedurende 60 jaren Medecine Doctor’ was geweest.

Antonie Janse Vermeulen overleed te Waalwijk op 24 juni 1865.

Bronnen


  • SALHA, Bevolkingsregister en registers burgerlijke stand gemeente Waalwijk.
  • Nederlandsche Staatscourant, 8 juli 1824.
  • Bredasche Courant, 14 augustus 1833.
  • Journal de la Haye, 19 september 1838.
  • De Tijd, 12 augustus 1858.
  • De Noord-Brabanter, 26 juni 1865.
  • De Echo van het Zuiden, 11 juli 1925.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen