Waalwijk en St. Crispijn

Uit WaalwijkWiki
Versie door Inekevandenhoudt (Overleg | bijdragen) op 19 jul 2013 om 22:00

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Feestlied bij gelegenheid der grootsche en blijde gebeurtenis “De Internationale Tentoonstelling” van Schoen- en Lederindustrie en aanverwante artikelen te Waalwijk, gehouden van 23-31 augustus 1903.

Gedeelte van het tentoonstellingsgebouw van de Internationale Tentoonstelling voor de schoen- en lederindustrie 1903 (GAW, fotonr. 10430).


(Wijze: Wij leven vrij, wij leven blij!)


Wij zingen blij, wij zingen vrij’,
Op dezen jubelstond
Van Sint Crispio en en Sint Crispijn
Die twee, zoo edel en zoo rein
Die Vad’ren van ons ambacht zijn
Dat eeuwen hier reeds stond (bis)

Wij lezen uit den ouden tijd
Reeds van de tiende eeuw
Dat beider naam blink wijd en zijd
Als ‘schutspatroons’ der gilden-vlijt
Die ’t schoenenvak haar krachten wijdt
Ook voor de weez’ en weeuw’ (bis)

Ook Waalwijksche industriële vlijt
Betrad Crispinus baan
Reeds in der eeuwen langen tijd
Voert zij den concurrentie-strijd
Met buitenlandschen handelsnijd
Dien ’t steeds nog mocht verslaan (bis)

Als huld’ betoon aan Sint Crispijn
Staat daar het ‘Oude Gild’
Dat reeds een volle eeuw mocht zijn,
Steeds hield aan der historie-lijn
En luist-rijk vierde ’t eeuwfestijn
Zoo glorievol als mild (bis)

Hier is en blijft ’t Crispinus land
Zoo klinkt op verre ree
Nu hier naar zeer modernen trant
Zijn roem klinkt door ’t gansche land
Gestuurd door de geniale hand
Van ’t wakk’re comite (bis)

Dat Waalwijk stijg’ door noesten vlijt
Vol eendracht en in vree!
Zijn industrie bloei’ door den strijd
Met vreemden concurrentie-strijd
Zijn nijv’rheidsroem dring wijd en zijd
Tot aan de verste ree! (bis)

Appendix


Bronnen

  • De Echo van het Zuiden, augustus 1903.

Noten


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen