Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken

Overeenkomst met onderwerp

 • | kop = Meer dan onderwijs | afbeelding = Omslag meer dan onderwijs.jpg
  954 B (120 woorden) - 2 jun 2015 16:11

Overeenkomst met inhoud

 • ...onden hier praktijkervaring opdoen, terwijl de drukkerij modellen voor het onderwijs kon leveren. Het bedrijf liet enige fraaie steendrukken na, maar was geen l
  17 kB (2.548 woorden) - 21 aug 2013 13:31
 • ... en Schoenindustrie]], lid van het hoofdbestuur van O.M.O. (Ons Middelbaar Onderwijs) en het Provinciaal Opbouworgaan. Daarnaast bezat hij enkele commissariaten
  3 kB (415 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...ij de hem toegewezen ruime portefeuille (financiën, ruimtelijke ordening, onderwijs, industrialisatie en ten dele ook grondbedrijf en voorlichting) en zijn bes ... voorwaarden werden geschapen voor de scholenbouw voor lager en voortgezet onderwijs. Een nieuw [[politiebureau]] kwam gereed. De [[Maasroute]] werd aangelegd,
  5 kB (623 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...n de welvaart van Stede en Vrijheid van Waalwijk. Verder had voor hen goed onderwijs prioriteit en hadden zij oog voor de veiligheid van de Waalwijkse inwoners.
  2 kB (257 woorden) - 11 feb 2013 23:19
 • ... wenselijk zou zijn een school op te richten voor theoretisch en praktisch onderwijs, voor schoenmakers en leerlooiers en met een technisch bureau voor onderzoe ...voor middelbaar beroepsonderwijs en viel zo onder het middelbaar technisch onderwijs; het werd een M.T.S. Nadien telde de school echter nog maar weinig leerling
  10 kB (1.465 woorden) - 12 mrt 2013 23:35
 • ...jk om al in 1904 de akte L.O. Tekenen te behalen. Daarmee werd hij bevoegd onderwijs te geven. Jaren later besefte Theo dat het goed was zich nog verder te vern Intussen spande hij zich in om ten behoeve van het voortgezet onderwijs over de vereiste diploma’s te beschikken. In Amsterdam volgde hij aan de
  12 kB (1.879 woorden) - 16 jan 2015 22:54
 • ... publicatie in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs
  1 kB (157 woorden) - 1 apr 2013 15:42
 • ... in de Eerste Zeine hebben gewoond en zich van daaruit hebben ingezet voor onderwijs en (wijk-)verpleging in de Antoniusparochie. ... Bijna 100 jaar geleden zijn ze begonnen met de Antonianen bij te staan in onderwijs, bij ziekten en bij sociale omstandigheden. In dit beeld willen we de goede
  3 kB (535 woorden) - 8 mei 2013 23:33
 • ...re School voor jongens, de [[Aloysiusschool]], en een R.K. school voor ULO-onderwijs, de [[Michaël-ULO]], aan de Pastoor Kuijpersstraat. De St. Antoniusparochi
  5 kB (741 woorden) - 8 mei 2013 23:32
 • ...nfabrikanten]] alsmede lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs
  3 kB (422 woorden) - 16 jun 2017 00:01
 • ...aren hoedanigheden die hem stempelden tot een autoriteit op het gebied van onderwijs en paedagogie en waardoor hij den grondslag legde voor veler welslagen in h [[Categorie: Onderwijs]]
  4 kB (563 woorden) - 29 aug 2013 22:31
 • ...worden gehouden. Verder gaf hij aan zijn minister voor Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat opdracht om uit het fonds voor "kwade posten" (onvoorziene om
  31 kB (4.890 woorden) - 7 jan 2016 21:08
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  750 B (90 woorden) - 15 aug 2013 20:27
 • ...1741 te Berlicum woont en ingelicht wordt over de slechte toestand van het onderwijs te Baardwijk waar op dat moment waarschijnlijk [[Johannes Pelletier]] het a [[Categorie:Onderwijs]]
  2 kB (262 woorden) - 15 aug 2013 20:29
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  1 kB (168 woorden) - 15 aug 2013 20:28
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  868 B (111 woorden) - 15 aug 2013 20:25
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  1 kB (139 woorden) - 15 aug 2013 20:23
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  2 kB (208 woorden) - 15 aug 2013 20:26
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  2 kB (220 woorden) - 15 aug 2013 20:24
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  889 B (95 woorden) - 4 sep 2018 22:51
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  2 kB (210 woorden) - 15 aug 2013 20:31
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  2 kB (329 woorden) - 21 aug 2013 11:17
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  1.007 B (127 woorden) - 15 aug 2013 20:26
 • ...hoolopziener hiertegen. Hij stelt voor de Tilburger P. van Gool zolang het onderwijs te laten waarnemen. Tevens wijst hij het voorstel van de gemeenteraad af om [[Categorie:Onderwijs]]
  1 kB (206 woorden) - 21 aug 2013 11:19
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  1 kB (209 woorden) - 15 aug 2013 20:31
 • ...bijvoorbeeld deed alles behalve wat in de grondwet staat: art. 208: "''Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering.''" Zijn aanhoudende z ...vertentie' in het tijdschrift 'De Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding met betrekking tot de Lagere Scholen in het Koninkrijk der
  17 kB (2.658 woorden) - 21 aug 2013 11:15
 • ...e school. In dat geval voorzagen de reglementen van O.M.O. (Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant), waar de Waalwijkse H.B.S. bij hoorde, in een oneervol on *J. Didden, 'De oorlogsjaren' in: Meer dan Onderwijs (Drunen 1991).
  14 kB (2.132 woorden) - 22 jun 2014 23:37
 • ...en, Leder Huiden en Looistoffen, Verkeer en Huisvesting, Vermakelijkheden, Onderwijs en Voorlichting en Modeshows.
  7 kB (1.096 woorden) - 13 okt 2014 20:14
 • ...n de Katholieke Onderwijzersbond, secretaris van het toezicht op het lager onderwijs, penningmeester van de [[Oranjevereniging ‘Oranjehuis’]] en fungeerde h [[categorie:Onderwijs]]
  5 kB (670 woorden) - 1 feb 2014 23:34
 • ... (!) van de bouwkosten. Dit was nodig omdat van financiële gelijkheid van onderwijs pas in 1917 sprake zou zijn en er dus niet kon worden gerekend op een bijdr ... bouw van een klooster, school en patronaat. Ziekenverpleging en katholiek onderwijs waren hiermee gediend. Een rooms-katholieke lagere school kreeg later de na
  12 kB (1.887 woorden) - 26 aug 2013 20:00
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs gaf mogelijkheden tot emplooi voor kloosterlingen binnen de eigen orde. Tot
  14 kB (2.143 woorden) - 17 sep 2013 08:10
 • ...n geheel aan met een zeer ambitieus programma op onder meer het gebied van onderwijs, sociale wetgeving, hervorming van het leger en herziening van de handelsta ...ten een volledige financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Kennelijk beviel hem het kamerlidmaatschap, want in 1908 wees hij een ver
  11 kB (1.686 woorden) - 17 jan 2016 23:23
 • ...t in het bezit van een onderwijsakte ex artikel 41 van de Wet op het Lager Onderwijs van 1857.
  3 kB (407 woorden) - 25 sep 2013 22:02
 • ...[[Teekenschool]]' in de [[Stationsstraat]] te Waalwijk. Hier kreeg hij dan onderwijs in rekenen, taal, handtekenen, lijntekenen, constructietekenen en beschrijv ...e biechtstoelen, Waalwijkse martelaren, kleine monumenten, grafstenen, het onderwijs, archeologische vondsten, oude bomen, de middeleeuwse Baardwijkse toren, de
  12 kB (1.865 woorden) - 3 mrt 2018 15:09
 • ...hoofd. Een van die drie stichtte in Wassenaar twee scholen voor voortgezet onderwijs. Om te voorkomen dat ook zijn jongste dochter in het klooster trad, wilde h
  13 kB (1.832 woorden) - 30 jan 2014 21:39
 • ...keuze Beekvliet lag voor de hand; van heinde en verre kwamen de jongens er onderwijs volgen. Vanwege het gebrek aan bevoegde docenten mocht de school weliswaar
  16 kB (2.328 woorden) - 8 feb 2014 21:22
 • Ook het onderwijs droeg hij een warm hart toe: met enkele andere belangstellenden vormde hij
  6 kB (764 woorden) - 8 feb 2014 23:55
 • ...an de dag. Of het nu ging om sociale zorg, om economische ontwikkeling, om onderwijs of cultuur, er was vrijwel geen terrein waarop Toon van Liempt niet zijn st ...delsonderwijs in Noord-Brabant, na korte tijd omgedoopt tot Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant (0.M.0), die tientallen scholen zou stichten en daardoor v
  18 kB (2.648 woorden) - 6 mrt 2015 22:51
 • ... Z.K.H. Prins Bernhard bereid was het Beschermheerschap en de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het Voorzitterschap van het Ere-Comité op zich t
  7 kB (991 woorden) - 27 mrt 2014 22:37
 • ...handelijk gedrag.' De directie diende te zorgen voor huisvesting, voeding, onderwijs, werk en de financiering van al die zaken voor de tien- tot vijftienduizend
  12 kB (1.924 woorden) - 11 apr 2014 20:10
 • De naam ‘Van der Heijden’ in relatie tot het onderwijs leeft voort in de [[Openbare Basisschool Van der Heijden]] in de wijk Zandd
  7 kB (1.028 woorden) - 27 apr 2014 22:37
 • Bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd hij in 1955 als lid toegevoegd aan de Subcom
  3 kB (343 woorden) - 10 aug 2014 16:53
 • * Lid Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs
  5 kB (684 woorden) - 15 jun 2017 23:59
 • Bij akte van 8 juli 1966 werd opgericht de stichting Individueel Lager Onderwijs, die ijverde voor de stichting van een school voor kinderen met leer- en op ...rochie St. Jan voor de aldaar gevestigde klassen van het Individueel Lager Onderwijs de bovenverdieping van het ziekenhuis ter beschikking.
  3 kB (402 woorden) - 15 jan 2015 23:06
 • [[Categorie: Onderwijs]]
  878 B (111 woorden) - 31 aug 2014 11:46
 • ... A. Verhagen]], gelijktijdig met de nieuwe [[Michaël-mavo|school voor ULO-onderwijs]]. Met de opening van beide scholen was ‘''de emancipatie van de St. Anto [[Categorie: Onderwijs]]
  2 kB (343 woorden) - 26 sep 2014 22:23
 • [[Categorie: Onderwijs]]
  1 kB (204 woorden) - 26 sep 2014 22:29
 • [[Categorie:Onderwijs]]
  3 kB (358 woorden) - 5 okt 2014 21:13
 • [[CATEGORIE: Onderwijs]]
  2 kB (320 woorden) - 26 dec 2014 22:46
 • [[CATEGORIE: Onderwijs]]
  153 B (13 woorden) - 26 dec 2014 22:48

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen