Petrus Johannes Maria Sweens

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Pierre Sweens
Uit De Echo van het Zuiden
Uit De Echo van het Zuiden
Persoonsgegevens
Naam Petrus Johannes Maria Sweens
Geboren ‘s-Hertogenbosch, 11-04-1863
Overleden ‘s-Hertogenbosch, 24-4-1934
Burgerlijke staat Gehuwd met A.P.C.J. de Wit en M.E.B.Peters
Overige gegevens
Beroep(en) huisarts en schoolarts

Petrus Johannes Maria (Pierre) Sweens (’s-Hertogenbosch, 11 april 1863 – ’s-Hertogenbosch, 24 april 1934) was een zoon van ‘docter in de Geneeskunde’ Petrus Antonius Henricus Sweens en diens echtgenote Lucia Elisabeth Willems. Hij huwde in 1896 met Anna P.C.J. de Wit (1872-1897) en hertrouwde in 1908 met Maria E.B. Peters (1865 -1930). Zijn zus Maria was getrouwd met minister Loeff, zus Lucie was de echtgenote van Philip Timmermans.
Pierre Sweens was huisarts en schoolarts.

Sweens werd op 19 september 1891 benoemd tot gemeentearts en vestigde zich alhier per 1 oktober van dat jaar. Vanaf de oprichting in 1902 was hij tot 19 december 1931 voorzitter van de plaatselijke Gezondheidscommissie en in 1911 werd hij door de gemeenteraad nog aangesteld als schoolarts. Vele jaren was hij ook geneeskundig adviseur van de plaatselijke afdeling van het R.K. Groene Kruis.

Aan de Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie doceerde hij in de jaren 1918 en 1919 ‘anatomie van de voet’ en eerste hulp bij ongelukken.

In zijn vrije tijd was Pierre Sweens nog lid en jarenlang voorzitter van de St. Vincentius-vereniging alsmede lid van het kerkbestuur van de Parochie St. Jan de Doper.

Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum op 1 oktober 1931 boden zijn patiënten hun huisarts een door Theo van Delft geschilderd portret aan. Slechts enkele weken later zag Sweens zich om gezondheidsredenen genoodzaakt zijn praktijk te beëindigen. Hij droeg die per 15 oktober 1931 over aan dokter M.H.C. Kolster.

Na een langdurig ziekbed overleed Pierre Sweens in het ziekenhuis Johannes de Deo te ’s-Hertogenbosch op 24 april 1934.

Appendix

Bronnen

  • Erfgoed ’s-Hertogenbosch, Registers Burgerlijke Stand.
  • Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Registers Burgerlijke Stand
  • De Echo van het Zuiden, 4 oktober 1891, 20 juni 1918, 26 september 1931, 4 en 14 oktober 1931 en 25 april 1934.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen