Meerdijk-West

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Foto genomen vanuit de watertoren, gezien naar het noordoosten. Op de voorgrond de huizen aan de Oisterwijkstraat, in het midden de Brabantlaan en achter het water de basisschool Juliana van Stolberg in de Woeringenlaan (SALHA, fotonr.WAA71274, foto Ton de Groot).

Meerdijk-West is onderdeel van het indertijd Bungalow- en Villapark Meerdijk genoemde uitbreidingsplan. Met betrekking tot de straatnaamgeving werd het plan gesplitst in een oostelijk- en een westelijk deel. Voor de straten in het westelijke deel stelde de gemeenteraad namen vast die verwezen naar de zeventien verenigde Nederlanden.

De motivering werd in het raadsvoorstel van 20 februari 1964 als volgt omschreven:

De keuze van de zeventien verenigde Nederlanden, ontstaan onder Karel V, berust op de overweging, dat deze lage landen als geheel in die tijd een aanzienlijke macht in Europa hebben gevormd, waarin het hertogdom Brabant de belangrijkste positie bekleedde, hierin tot uitdrukking komende, dat Brussel de hoofdstad en zetel van het centrale bestuur was, Mechelen de zetel van de grote raad van justitie en Antwerpen de eerste havenstad van Noord-Europa.

De wijk, gewijd aan de zeventien verenigde Nederlanden, omvat 25 namen[1], waarbij valt op te merken dat in de kringen der historici en staatsrechtbeoefenaren geen overeenstemming bestaat met betrekking tot de namen van de 17 delen. Ook wordt de mening verkondigd, dat het geval zeventien slechts symbolisch moet worden opgevat. Toch kan men op verschillende manieren tot een aantal van zeventien Nederlandse gewesten komen.

In de gekozen oplossing zijn – afgaande op de titels van Karel V – het markiezaat van Antwerpen en het graafschap Zutphen medegeteld, al hadden die geen afzonderlijk bestuur. In de gekozen oplossing – o.m. gevolgd in het onderricht aan de rijksarchiefschool te ’s-Gravenhage – bestaan de zeventien verenigde Nederlanden uit 4 hertogdommen, 6 graafschappen, 5 heerlijkheden, benevens het oude markiezaat van Antwerpen en het oude graafschap Zutphen. De overige namen in het westelijk deel van het plan zijn meer in het bijzonder gewijd aan de Meijerij en haar 4 kwartieren.

De andere namen die nog werden vastgesteld hebben vooral betrekking op de hertog en hertogin van Brabant.

De volgende straten maken deel uit van de wijk:


Appendix


Bronnen

  • Gemeentearchief Waalwijk, Gemeentebestuur Waalwijk 1922-1996, inv.nr. 70, Straatnaamgeving en huisnummering 1927-1962.

Voetnoten


  1. De Doorniklaan was niet in het oorspronkelijke plan opgenomen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen