Jacobus (Tjitskes) Franciscus Spijkerman

Uit WaalwijkWiki
(Doorverwezen vanaf Jacques Spijkerman)
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacques Spijkerman
Jacques Spijkerman.jpg
Persoonsgegevens
Naam Jacobus (Tjitskes) Franciscus Spijkerman
Geboren Sint Nicolaasga, 10-11-1859
Overleden Breda, 24 december 1945
Burgerlijke staat Gehuwd met Maria C.A. van Beijnen
Overige gegevens
Beroep(en) Hoofd openbare lagere school en directeur Dagnormaalschool

Jacobus (Tjitskes) Franciscus (Jacques) Spijkerman (Sint Nicolaasga, 10 november 1859 – Breda, 24 december 1945) was hoofd van de openbare lagere school en directeur van de Dagnormaalschool in Waalwijk.

Na betrekkingen als hulponderwijzer in Bolsward, Amersfoort en Breda werd Jacques Spijkerman in 1883 benoemd tot onderwijzer in Rheden. Op 1 januari 1885 volgde zijn aanstelling als hoofd der R.K. Lagere School in Oeffelt. Korte tijd later trouwde hij met Maria van Beijnen uit Rotterdam. In Oeffelt werden twee van hun tien kinderen geboren. De andere acht zagen het levenslicht in Waalwijk, waar Spijkerman per 7 oktober 1889 benoemd was tot hoofd der openbare lagere school.

Aangezien Jacques ook over de aktes Frans, Duits en Engels beschikte werd het leerplan in Waalwijk al gauw met die vakken uitgebreid. Kort na zijn indiensttreding als hoofd van de openbare lagere school, werd hij ook benoemd tot leraar aan de Rijksnormaalschool in Waalwijk. Per 15 september 1915 werd hij op eigen verzoek eervol ontslagen aan de lagere school en benoemd tot directeur van de Dagnormaalschool (de voorloper van de Pabo) in Waalwijk.

In 1923 werd die school opgeheven. Jacques Spijkerman werd op bijna 65-jarige leeftijd benoemd tot directeur van de Rijkskweekschool in Breda. De heer en mevrouw Spijkerman verhuisden toen naar Ginneken maar werden in Waalwijk niet vergeten. Toen zij bijna 12 jaar later, op 13 april 1935, hun gouden bruiloft vierden, pakte De Echo van het Zuiden vanwege de bijzondere verdiensten van de voormalige bovenmeester uit met een groot artikel. Een gedeelte van dit artikel volgt hier:

Het tegenwoordige geslacht op wat rijpere leeftijd in Waalwijk heeft toch aan den heer Spijkerman zijne schoolopleiding te danken, waar hij gedurende 26 jaren hier hoofd der Openbare School is geweest. En die functie bekleedde hij op zeer bijzondere wijze: zijn groote kennis, zijn talent als paedagoog, zijn gezag, zijn verstandige omgang met de jongelui, zijn juiste kijk op opvoeding, dat waren hoedanigheden die hem stempelden tot een autoriteit op het gebied van onderwijs en paedagogie en waardoor hij den grondslag legde voor veler welslagen in het latere leven. Als leeraar van de Rijksnormaalschool, later als directeur der Dagnormaalschool te Waalwijk, was hij de vormer van de toekomstige onderwijzers, welke moeilijke functie hij met veel kennis, tact en ambitie vervulde, tot heil der velen, die zich hier hun levenspositie verzekerden. Daarnaast bieden wij onze felicitaties aan aan mevrouw Spijkerman, die haar echtgenoot steeds trouw terzijde stond toen z'n arbeidstaak zooveel van hem vergde en beslag op hem legde van den vroegen morgen tot den laten avond, maar niet in 't minst bij de opvoeding van een groot en krachtig gezin, waarvan zij de leden mede heeft weten te brengen tot eervolle posities in ons vaderland en daarbuiten.

Jacques Spijkerman is op 24 december 1945 te Breda overleden.

Afbeeldingen

Appendix

Bronnen


  • Ineke van den Houdt-Swinkels, ‘Het schoolhuis,’ De Klopkei, 36e jaargang, 3e kwartaal 2012.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen