Zoekresultaten

Ga naar: navigatie, zoeken
 • ...rechter benoemd en in 1814 tot secretaris. In deze gemeente woonde hij ook en oefende het beroep van wijnhandelaar uit. Zijn aftreden als burgemeester va ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''De Klopkei'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 9.
  2 kB (226 woorden) - 8 okt 2017 20:38
 • ...e gebruikelijke routinetaken, zoals de brandschouw over ovens en lantaarns en de vaststelling van de belasting op het gemaal. ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''De Klopkei'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 9.
  2 kB (219 woorden) - 13 aug 2013 08:52
 • | beroepen = Burgemeester en landbouwer ...int-maire van Baardwijk. Hij bleef deze functie, die later eerste assessor en wethouder werd genoemd, tot aan zijn benoeming tot burgemeester in juni 183
  2 kB (217 woorden) - 13 aug 2013 08:52
 • ...adslid, een combinatie die toen nog voorkwam. Gezien zijn kennis van zaken en met het oog op het belang van de gemeente, werd hij in 1846 tot secretaris/ ...overgedragen aan de provincie. In 1878 kwam een nieuw schoolhuis tot stand en een jaar later werd een nieuw raadhuis opgeleverd. Hendrik Loeff beijverde
  2 kB (304 woorden) - 13 aug 2013 08:53
 • ...n [[Bierbrouwerij De Swaen|bierbrouwers]], waren respectievelijk wethouder en lid van de municipaliteit geweest. Zijn moeder was een telg uit de burgemee ...en in 1917 wordt aangewezen tot gemeente waar de functies van burgemeester en secretaris gecombineerd dienen te worden, neemt hij, in afwachting van de b
  3 kB (427 woorden) - 10 jan 2016 16:49
 • ...ut, 18 maart 1936) was burgemeester van Baardwijk van 1 september 1919 tot en met 31 december 1921. ... ook Baardwijk vanuit zijn jeugd en familiebanden gezien de geboorteplaats en zijn uitspraak 'Baardwijks bloed heeft Baardwijks bloed gezocht.'
  2 kB (209 woorden) - 13 aug 2013 08:53
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  924 B (81 woorden) - 13 aug 2013 09:01
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  931 B (87 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  982 B (89 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''[[De Klopkei]]'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 14. [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  2 kB (183 woorden) - 13 aug 2013 08:49
 • | beroepen = Maire en landbouwer ...14 april 1830) was maire/burgemeester van Besoijen van 5 november 1812 tot en met 31 december 1820.
  2 kB (226 woorden) - 13 aug 2013 08:50
 • | beroepen = Schout/burgemeester en logementhouder ...met Waalwijk, de bouw van enkele schoollokalen en het schouwen van bruggen en waterlopen.
  2 kB (187 woorden) - 13 aug 2013 07:25
 • | beroepen = Burgemeester en herbergier/logementhouder ...overgenomen uit: 'Honderdtachtig jaar burgemeesters in Waalwijk, Baardwijk en Besoijen', ''De Klopkei'' (14e jaargang, 3e kwartaal 1990) blz. 15.
  2 kB (254 woorden) - 21 aug 2013 13:45
 • ...een glas 'eerewijn' onthaald. Verwiels vader Cornelis, raadslid sinds 1839 en wethouder vanaf 1851, moest zijn zetel opgeven toen zoonlief aantrad. ...ting. Tegenover de gemeente Waalwijk voerde Verwiel een zeer terughoudende politiek.
  2 kB (219 woorden) - 9 jun 2014 11:29
 • | beroepen = Burgemeester en lederhandelaar ...inig belangstelling tot feesten. De voorzittersstoel was smaakvol versierd en het 'leve de koning, leve Besoijen' werd gezongen.
  2 kB (278 woorden) - 13 aug 2013 08:51
 • ...noeming in hoger hand gelegd. Per 1 mei 1917 werd Verwiel tot burgemeester en secretaris benoemd. ...[[Johannes Verwiel|grootvader]] zaliger, aan wiens beleidsvol en zegenrijk bestuur de gemeente zoveel te danken had, burgemeester te worden. De tijdsomstandig
  3 kB (330 woorden) - 13 aug 2013 08:51
 • ... wist hij de onvrede die bij de plaatselijke bevolking heerste te bundelen en ideologische inhoud te geven. Pannebakkers politieke horizon reikte wat ver ...j in het ‘obscure’ Waalwijk zijn kost verdienen met een handel in zout en granen. In de patriottenbeweging, die streefde naar politieke gelijkberecht
  4 kB (500 woorden) - 13 aug 2013 08:54
 • | beroepen = Burgemeester,winkelier en plaatsvervangend rechter ...was verdeeld in twee onverzoenlijke kampen: het protestantse oranjegezinde en het katholieke patriotsgezinde, een tegenstelling die nog uit de jaren 1786
  4 kB (567 woorden) - 31 okt 2016 00:02
 • ...katholieken waren de Van Meerwijks gewend met protestanten samen te werken en wellicht daarom koningsgezinder dan hun Waalwijkse geloofsgenoten. Zelf was ...derden militairen ingekwartierd. Dit bracht voor de burgemeester zeer veel en lastig werk met zich mee. De legering was zeer impopulair in het grotendeel
  2 kB (296 woorden) - 17 jun 2016 15:55
 • ...cus Jacobus Lennaarts|Lennaarts]] en [[Antonie Janse Vermeulen|Vermeulen]] en een recente inwoner van Waalwijk, L.D. van Heijst. De laatste werd uitverko ...an Heijst, nog geen vijftig jaar oud, werd op een royaal wachtgeld gesteld en keerde naar zijn geboorteplaats terug.
  4 kB (510 woorden) - 7 jan 2016 21:05
 • ...er. Na het overlijden van zijn patroon in 1831 nam hij diens apotheek over en werd zelfstandig. Dat het die eerste periode niet voor de wind ging, mag bl In 1851 volgde hij zijn schoonvader als raadslid op en werd meteen tot wethouder verkozen. Zijn riante vermogenspositie gaf Van de
  4 kB (516 woorden) - 13 aug 2013 08:55
 • | beroepen = Legerofficier en burgemeester ...Tot aan zijn benoeming als burgemeester van Waalwijk was hij legerofficier en woonde hij te Duiven (Gld). Ook zijn broer Rudolph werd burgemeester, evena
  3 kB (405 woorden) - 13 aug 2013 09:02
 • ...n vanuit Raalte per spoor te Waalwijk, alwaar hij door het gemeentebestuur en [[harmonie St. Crispijn]] werd ontvangen. In een Landauer, geëscorteerd do Belangrijke werken en aangelegenheden zouden de nieuwe burgemeester prikkelen. Opvallende werken
  2 kB (307 woorden) - 13 aug 2013 08:58
 • ...k van 1 september 1907 (K.B. 17 augustus 1907) tot en met 31 december 1921 en van de nieuwe fusiegemeente Waalwijk van 1 januari 1922 tot 5 december 1923 Op 31 augustus 1907 werd De Surmont de Bas Smeele uitbundig en enthousiast als burgemeester van Waalwijk ingehaald. De festiviteiten rondo
  3 kB (410 woorden) - 10 jan 2016 16:55
 • ... de gemeente en een avondconcert, gegeven door de plaatselijke harmonieën en zangverenigingen, gaven glans aan de inhuldiging van de man die gedurende v ...et [[Wandelpark|standswandelpark]] met aangrenzende straten, een wegenplan en vooral de woningbouw die in de oplossing van de woningnood moest voorzien.
  3 kB (415 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...30 tot burgemeester van Drunen werd benoemd, was hij enkele jaren advocaat en procureur te Den Haag. ...e wederopbouw van de gemeente. Woningbouw, Zweedse (betonnen) noodwoningen en de opstelling van een nieuw havenplan (directe verbinding met de Bergse Maa
  3 kB (355 woorden) - 13 mrt 2015 18:15
 • ...sen voor de broodnodige woningbouw, terwijl de industrieterreinen Zanddonk en het haventerrein de vestiging van bedrijven mogelijk maakte. Die stormachti ... de Heilige Gregorius, de Erepenning van de provincie Noord-Brabant (1980) en Commandeur in de Kroonorde van België.
  5 kB (623 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...d met een traditie gebroken. Bij de inhuldiging werden erebogen, optochten en vlagvertoon achterwege gelaten. In [[De Leest]], het gebouw waar [[Johannes ...gelang. Voor een burgemeester zijn er aanduidingen als magistraat, manager en burgervader, maar als men kijkt wat burgemeesters in ons land zoal doen, da
  5 kB (737 woorden) - 13 aug 2013 09:00
 • ...lwijk van 1 maart 1924 (K.B. 12 februari 1924, nr. 12) tot 1 februari 1944 en vervolgens van 19 mei 1944 tot 6 september 1944 waarnemend burgemeester. Va Moonen startte zijn carrière in 1901 als tweede luitenant der infanterie en sloot zijn militaire loopbaan af als kapitein-adjudant te Breda. Vanuit dez
  13 kB (1.869 woorden) - 18 jan 2017 23:52
 • |onderschrift = Foto uit [[Gedenkboek voor de Schoen- en Lederindustrie 1925]] ...k, 25 januari 1934) was de enige zoon van [[Judocus Lambertus Timmermans]] en [[Maria Catharina Henrica van Turenhout]]. Hij was directeur-eigenaar van [
  3 kB (422 woorden) - 16 jun 2017 00:01
 • ...834 – Waalwijk, 22 mei 1936) was de oudste zoon van Wilhelmus Timmermans en Pieternella van Loon. Hij trouwde op 26 februari 1862 in Hulst met Ludovica ...anden gehouden en er kwam geen brief binnen die niet door hem zelf geopend en behandeld werd.
  12 kB (1.798 woorden) - 21 mrt 2014 20:43
 • en vijftig myner mede-buren<br/> Met have en goed tot puin en asch<br/>
  31 kB (4.890 woorden) - 7 jan 2016 21:08
 • ...htsheerlijkheid]] uit aan Jan van Besoyen. Sindsdien waren de heerlijkheid en de daaraan verbonden rechten in het bezit van de volgende personen: [[Categorie:Kaarten en lijsten]]
  2 kB (230 woorden) - 16 nov 2014 20:37
 • ...lot van Altena. Sindsdien waren de [[Heerlijkheid Baardwijk|heerlijkheid]] en de daaraan verbonden rechten in het bezit van de volgende personen: [[Categorie:Kaarten en lijsten]]
  2 kB (212 woorden) - 27 jul 2018 23:26
 • ...ter, verzetswerker en hoofdredacteur van de ''Provinciale Noordbrabantsche en Bossche Courant Het Huisgezin. '' ...' Deze beweging zette zich in voor de culturele verheffing, de emancipatie en het versterken van het zelfbewustzijn van de Brabanders. Behalve voor het m
  14 kB (2.132 woorden) - 22 jun 2014 23:37
 • | beroepen = Wethouder en rentenier ... was rentenier en stond bekend als '' ‘dienaar van het Roomse leven’'' en '' ‘de weldoener van Waalwijk.’ ''
  12 kB (1.887 woorden) - 26 aug 2013 20:00
 • [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  192 B (18 woorden) - 26 aug 2013 20:01
 • | beroepen = Schoenmaker, melkboer, gemeenteraadslid en oprichter van een lokale politieke partij ...Magdalena van Eggenhuizen. Hij was schoenmaker, melkboer, gemeenteraadslid en oprichter van een lokale politieke partij.
  11 kB (1.616 woorden) - 15 jun 2017 23:57
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  202 B (20 woorden) - 16 jun 2017 00:00
 • De verbouwing van de gasthuiskapel in 1773 stelt ons in staat het aanzicht en interieur te beschrijven. Het gedetailleerde bestek is bewaard gebleven omd ...tond uit een boven- en ondergedeelte en had een klopper. Boven de voordeur en boven de twee schuifkozijnen stonden drie kleinere vensters van 24 ruitjes.
  5 kB (720 woorden) - 5 sep 2013 11:46
 • ...beerde nu raadzaal, secretarie, archief, kantongerecht, veldwachterswoning en gevangenis. In de zeventiende eeuw zou dit geen probleem geweest zijn. Maar ...cht op herstel van het oude raadhuis. Zes maanden na de brand benoemde het bestuur een commissie die
  18 kB (2.707 woorden) - 7 jan 2016 21:11
 • ...> Idem, verg. 1 juli 1878 en 12 nov. 1879.</ref> Baardwijk had zijn eerste en laatste raadhuis. ...uurd, een ander deel werd gebruikt voor een cursus van de R.C. Boerenbond en [[Waalwijks Belang]] richtte er een [[Oudheidkamer]] in.<ref> Frans Vercaut
  4 kB (605 woorden) - 8 sep 2013 21:27
 • ... plan van architect A.J. Kropholler voor het nieuw te bouwen raadhuis goed en beëindigde daarmee de [[Raadhuiskwestie|raadhuiskwestie]], die in de jaren ... de Bonth-van Hulten uit Nieuwkuijk. De totale kosten inclusief verwarming en elektra bedroegen fl. 221.000, waar fl. 220.000 begroot was.
  5 kB (705 woorden) - 9 mrt 2017 23:03
 • ...deelte van het college van burgemeesters. Meestal woonde deze heer ver weg en bemoeide hij zich weinig met het dorp. ...hun rentmeesters, actief in. Dit bleek bijvoorbeeld in 1749. Tussen schout en regenten was een hooglopende ruzie ontstaan over de plaats waar men diende
  6 kB (974 woorden) - 5 sep 2013 21:30
 • ...ren minder in hun heerlijkheid aanwezig, daar zij ook andere heerlijkheden en kastelen bezaten.<ref> Vgl. J. Rosendaal, De heren van Besoijen I, ''[[De K ...e buitenwereld zal ook in het dorp verdeeldheid zijn ontstaan. Katholieken en protestanten moesten onderling uitmaken wie het dorp bestuurde. Rond 1595 l
  10 kB (1.522 woorden) - 6 sep 2013 15:09
 • ...et verklaard; de biljetten waarop de openbare verkoop van raadhuis, school en brandspuithuisje stonden aangekondigd, waren al gedrukt! ...eding 23 juli 1868; idem 3, notulen gemeenteraad 1859 - 1880 verg. 25 feb. en 29 apr. 1868.</ref>
  4 kB (598 woorden) - 8 sep 2013 10:14
 • ==Hal en trappenhuis== ...n is gewend: linkerbeen en rechterschouder zijn naar binnen gericht, hoofd en hand met oorkonde naar buiten.
  9 kB (1.338 woorden) - 8 sep 2013 21:03
 • ...mde Kerk aan de haven|kerk]] werd hersteld, de [[Haven|haven]] uitgegraven en de inwoners verdienden goed de kost met ‘alderhande coopmanschap.’ In d ..., p. X.</ref> Het is onduidelijk of er in 1639 nog mensen werden opgenomen en/of de kapel nog gebruikt werd.
  12 kB (1.858 woorden) - 8 sep 2013 21:18
 • |beroepen = Advocaat en procureur, kamerlid en minister ...onella Johanna Antonia van Heesbeen (1829-1901), die na hem nog vier zonen en een dochter kregen. Op 22 september 1891 trad hij in het huwelijk met de ui
  11 kB (1.686 woorden) - 17 jan 2016 23:23
 • ...Hertogenbosch, 29 november 1916) was de oudste zoon van Adriaan van Liempt en Martina Pijnenborg. Hij trouwde op 9 augustus 1876 met Johanna Catherina Ve ... als een meerster-metselaar. Diens werk en aapak – hij was ''‘een goed en braaf persoon’'' – werd gewaardeerd. Begin 1843 kwam Adriaan in de geme
  13 kB (1.832 woorden) - 30 jan 2014 21:39
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  182 B (17 woorden) - 30 jan 2014 21:43
 • |beroepen = Leerlooier en wethouder ...ph van Baal]] en Anna Elisabeth Dam, met wie hij twee kinderen kreeg: Anna en Norbert.
  6 kB (764 woorden) - 8 feb 2014 23:55
 • [[Categorie:Schoenen en leder]] [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  212 B (20 woorden) - 8 feb 2014 21:54
 • ...na Maria van Well (1855-1931), met wie hij tien kinderen kreeg: vijf zonen en vijf dochters. Toon van Schijndel was schoenfabrikant. ...nindustrie was toen echter al ten einde. Concurrentie uit vooral Duitsland en Zwitserland bleek moordend.
  11 kB (1.616 woorden) - 16 jun 2017 00:00
 • [[Categorie:Schoenen en leer]] [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  241 B (23 woorden) - 16 jun 2017 00:01
 • ...t en Johanna Catharina Verhoeven. Hij trouwde met Theodora Hendrica Kleijn en was evenals zijn vader gemeentesecretaris van Waalwijk. ... bij de kapucijnen in Langeweg, drie van zijn zussen, te weten Marie, Mien en Fien, zouden nadien intreden bij de franciscanessen tertiarissen in het klo
  18 kB (2.648 woorden) - 6 mrt 2015 22:51
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  188 B (18 woorden) - 16 feb 2014 22:35
 • ...eel belangstelling en werd de aanleiding voor een aantal Waalwijkse leder- en schoenfabrikanten plannen te maken een museum te stichten. ...eum in te richten. Het kreeg de naam: Oudheidkundig museum voor de schoen- en lederindustrie. Het zou ook een museum van die industrie zijn. De initiatie
  10 kB (1.497 woorden) - 18 feb 2014 22:02
 • |beroepen = Vertegenwoordiger en wethouder ...s (Antoon, Jan, Sjaak, Albert, Herman, Harrie en Ad) en twee meisjes (Coba en Liesbeth). Coba, de oudste dochter uit het gezin Van Heeswijk, mocht helaas
  11 kB (1.664 woorden) - 13 mrt 2014 00:14
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  200 B (20 woorden) - 13 mrt 2014 00:13
 • ... werkte Piet Lenglet gedurende enige tijd als assistent in ’s-Heerenberg en vestigde zich per 1 april 1944 als huisarts aan de [[Grotestraat 150]] te W ...nstantinus Josephus Moonen|burgemeester Moonen]] en [[Joop Hoffmans|Joop]] en [[Vincent Hoffmans]] door de bezetter gegijzeld op het Raadhuisplein. De bu
  5 kB (684 woorden) - 15 jun 2017 23:59
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]] [[Categorie: Zorg en welzijn]]
  281 B (27 woorden) - 16 jun 2017 00:00
 • ...2 toen hertog Philips hem met de heerlijkheden beleende, heer van Besoijen en van Heinenoord. Door koop verwierf hij in 1534 nog de heerlijkheid Albrands ...pgemaakt op 2 december 1527 en Dirk en Adriana kregen tenminste drie zonen en acht dochters, waaronder [[Claes (IV) van Assendelft|Claes (IV)]], die zijn
  2 kB (315 woorden) - 13 nov 2014 23:55
 • ...elft]] en Adriana van Nassau. Evenals zijn vader was hij heer van Besoijen en schout van Breda. ...der meer aan een tegenstander een som geld betalen voor het ‘caetspel’ en aan de wapensmid voldeed hij een rekening die te maken had met een schietbo
  2 kB (203 woorden) - 7 nov 2014 20:40
 • ...pril 1559 beleend met Besoijen (‘''hem aanbestorven van zijn broer’'') en Albrandswaard (‘''hem aanbestorven van zijn moeder’''). [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  2 kB (272 woorden) - 9 nov 2014 21:03
 • |beroepen = Heer van Besoijen en schout van Breda ... van Nassau en gehuwd met Margaretha van Rossem. Hij was heer van Besoijen en schout van Breda.
  3 kB (372 woorden) - 9 nov 2014 21:10
 • ...Rotterdam, medio februari 1651) was de zoon van [[Jan (V) van Assendelft]] en Margaretha van Rossem. Hij was heer van Besoijen. ...mstreeks 1619 gesloten huwelijk met Johanna van Gendt werden vier dochters en een zoon geboren.
  2 kB (293 woorden) - 13 nov 2014 23:56
 • ...an [[Willem V van Besoyen]]. Zij was gehuwd met Gerrit (IV) van Assendelft en vrouwe van Besoijen. Op 12 juni 1447 droegen Willem (V) van Besoyen en zijn echtgenote Beatrijs het [[Kasteel van Besoijen|huis te Besoyen]] op aa
  2 kB (331 woorden) - 12 nov 2014 20:44
 • ...(?-Den Haag, 4 september 1501) was een zoon van Gerrit (IV) van Assendelft en [[Beatrijs van Dongen]]. Na het overlijden van zijn moeder in 1492 werd hij ...e zij zijn jongere broer Claes. Alijt was een rijke erfdochter, wier vader en grootvader behoorden tot de belangrijkste leenmannen van de graaf van Holla
  2 kB (270 woorden) - 25 jul 2018 22:59
 • ...as van [[Dirk (IV) van Assendelft]]). Hij was heer van Besoijen, Drongelen en Gansoyen. [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  1 kB (161 woorden) - 14 nov 2014 20:21
 • |burgerlijke staat = Gehuwd met Wilhelmine van Bronckhorst en Cecilia Catharina van Boeckholt, markiezin van Hoensbroek ...welijk en koop voegde hij hier nog aan toe de heerlijkheden Horst, Sevenum en Stad aan ’t Haringvliet. Hij noemde zich baron van Wyttenhorst.
  2 kB (279 woorden) - 27 okt 2018 23:09
 • ...ch, 16 september 1715) was een zoon van [[Willem Vincent van Wyttenhorst]] en diens tweede echtgenote Cecilia Catharina van Boeckholt, markiezin van Hoen [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  1 kB (144 woorden) - 14 nov 2014 20:26
 • ..., 15 augustus 1738) was een dochter van [[Willem Vincent van Wyttenhorst]] en diens tweede echtgenote Cecilia Catharina van Boeckholt, markiezin van Hoen ...4 overleed, verkocht zij Besoijen aan [[Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem]] en de heerlijkheid Drongelen (voor fl. 14.000,-) aan diens broer Constantijn.
  1 kB (168 woorden) - 14 nov 2014 20:30
 • [[Categorie:Kaarten en lijsten]] [[Categorie:Heren en Vrouwen van Waalwijk]]
  1.002 B (129 woorden) - 15 nov 2014 00:04
 • '''Jan van Besoyen''' (?-?) was schout en vanaf 1339 heer van Besoijen. Hij was waarschijnlijk een zoon van Gheraerd ... 1339)'',’ verleende Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen en heer van Vriesland te Geertruidenberg aan Jan van Besoyen Gz. ‘''dat amba
  2 kB (231 woorden) - 16 nov 2014 20:34
 • Willem (I) van Besoyen (?-?) was een zoon van [[Jan van Besoyen]] en heer van Besoijen. ...De heren van Besoijen,’ ''[[De Klopkei]]'', 2e jaargang, december 1978 en 3e jaargang, december 1979.
  1.001 B (116 woorden) - 16 nov 2014 20:38
 • ...llem (II) van Besoyen''' (?-?) was een zoon van [[Willem (I) van Besoyen]] en heer van Besoijen. [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  934 B (104 woorden) - 16 nov 2014 20:36
 • Willem (III) van Besoyen (?-?) was een zoon van [[Willem (II) van Besoyen]] en heer van Besoijen. [[Categorie:Bestuur en politiek]]
  1.023 B (117 woorden) - 16 nov 2014 20:39
 • ...em (IV) van Besoyen''' (?-?) was een zoon van [[Willem (III) van Besoyen]] en heer van Besoijen. ...rengst van een grondbelasting alsmede vrijheid van tol in Holland, Zeeland en Friesland.
  2 kB (222 woorden) - 17 nov 2014 21:12
 • ...delijk voor de handhaving van de openbare orde, het voeren van de schouwen en de afhandeling van andere dorpszaken. [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  1 kB (159 woorden) - 21 dec 2014 23:53
 • ...delijk voor de handhaving van de openbare orde, het voeren van de schouwen en de afhandeling van andere dorpszaken. [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  1 kB (147 woorden) - 21 dec 2014 23:54
 • ...esoijen ca. 1652 – Besoijen, mei 1702) was een zoon van Gerard van Andel en Margarita de Roy. Hij was schout van Besoijen. Peter studeerde rechten aan de universiteit van Leiden en behaalde zijn meestertitel in Harderwijk.
  1 kB (166 woorden) - 21 dec 2014 23:56
 • ...rste gemeenteraadsverkiezing na de samenvoeging van Waalwijk met Baardwijk en Besoijen tot het indertijd zogenoemde ‘groot Waalwijk’ vonden plaats op ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 1), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 1e en 2e kwartaal 2006).
  3 kB (384 woorden) - 15 jun 2017 23:48
 • *M. van Driel (Lijst Christelijk Historische Kiesvereeniging en Anti-Revolutionairen) ..., gevormd door de Vrijzinnig Democratische Partij, de Democratische Partij en de S.D.A.P.).
  2 kB (235 woorden) - 15 jun 2017 23:48
 • ...Nuijten; C.W. Pullens; F.C. Roxs; M. van Driel. Afwezig waren J.C. Spapens en C. van Haren (SALHA, fotonr. WAA10199).]] ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 1), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 1e en 2e kwartaal 2006).
  2 kB (309 woorden) - 15 jun 2017 23:49
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 1), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 1e en 2e kwartaal 2006). *[[De Echo van het Zuiden]], 15 mei en 22 juni 1935.
  2 kB (208 woorden) - 15 jun 2017 23:49
 • ...emeenteraden. De colleges van burgemeester en wethouders bleven in functie en kregen de opdracht uitsluitend te handelen conform de instructies van de co ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 1), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 1e en 2e kwartaal 2006).
  2 kB (247 woorden) - 15 jun 2017 23:50
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 1), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 1e en 2e kwartaal 2006). *[[De Echo van het Zuiden]], 20 juli en 27 augustus 1945
  898 B (130 woorden) - 15 jun 2017 23:50
 • *C.P. van den Hoven (CH en AR) *J.A. Verdoorn (CH en AR)
  1 kB (222 woorden) - 15 jun 2017 23:50
 • *CH en AR 2 *C.P. van den Hoven (CH en AR)
  1 kB (205 woorden) - 15 jun 2017 23:51
 • *Ch en AR 2 *A. Dercksen (CH en AR), vanaf 15 december 1955
  2 kB (223 woorden) - 15 jun 2017 23:51
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006). [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  2 kB (217 woorden) - 15 jun 2017 23:51
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006). [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  2 kB (235 woorden) - 15 jun 2017 23:51
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006). [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  2 kB (262 woorden) - 15 jun 2017 23:52
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006). [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  2 kB (244 woorden) - 15 jun 2017 23:52
 • ...vrouw Sottewes, Joep Broos, Jan Buijs, B. Oostingh, D. Dingemans, J. Smits en Louck Everaars (SALHA, fotonr. WAA41907).]] ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006).
  2 kB (296 woorden) - 15 jun 2017 23:52
 • ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006). [[CATEGORIE: Kaarten en lijsten]]
  2 kB (241 woorden) - 15 jun 2017 23:53
 • ...J. Broos, P. van Steenoven, J. Buys, M. v.d. Horst, A. Heheman, P. Verboom en B. van Eeten (SALHA, fotonr. WAA41924, foto Piet Pulles).]] ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006).
  2 kB (324 woorden) - 15 jun 2017 23:56
 • .... Santi, NN, mevrouw Th. Van de Wiel - Vos, H. van den Dungen, J. Sebregts en J. de Kort (SALHA, fotonr. WAA41956).]] ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006).
  2 kB (370 woorden) - 15 jun 2017 23:56
 • [[Bestand: Gemeenteraad 1991.jpg|thumb|rechts|200px|College van burgemeester en wethouders met gemeenteraad van Waalwijk in 1991. Zittend van links naar re ...dsverkiezingen van Waalwijk (deel 2), ''[[De Klopkei]]'' (30e jaargang, 3e en 4e kwartaal 2006).
  2 kB (331 woorden) - 15 jun 2017 23:57
 • |beroepen = Wijnhandelaar en kassier ...noemd werd tot directeur. Van 1911 tot 1917 was hij wethouder van Waalwijk en in zijn vrije tijd een zeer verdienstelijk beeldend kunstenaar.
  4 kB (599 woorden) - 5 aug 2017 23:47
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]] [[Categorie: Kunst en cultuur]]
  277 B (25 woorden) - 21 jan 2015 23:13
 • |beroepen = Drukker en wethouder ...82-1972). Hij was drukker van beroep. ruim 40 jaar lid van de gemeenteraad en gedurende meer dan 35 jaar wethouder van de gemeente Waalwijk. In 1962 werd
  8 kB (1.184 woorden) - 31 jan 2015 15:35
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  194 B (17 woorden) - 31 jan 2015 15:38
 • |beroepen = Advocaat en commissaris van de koning. ...n Johanna Florentina Adolphina Eleonora Legou. Hij was advocaat van beroep en werd op 28 december 1859 benoemd tot commissaris van de koning voor de West
  4 kB (549 woorden) - 2 mrt 2015 22:32
 • |burgerlijke staat = gehuwd met Allegonda Maria van Heijst en Dorothea Josepha Moonen |beroepen = huisarts, wethouder en plaatsvervangend rechter
  3 kB (357 woorden) - 8 okt 2017 20:41
 • |beroepen = Koopman, wethouder en plaatsvervangend rechter ...nden. Hij verdiende de kost als wijnkoopman en was verder gemeenteraadslid en wethouder alsmede plaatsvervangend rechter bij zowel het vrede- als het kan
  2 kB (274 woorden) - 30 okt 2016 23:23
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  217 B (19 woorden) - 7 jan 2016 21:18
 • |onderschrift = Foto uit [[Gedenkboek voor de Schoen- en Lederindustrie 1925]] |beroepen = Leerlooier, schoenfabrikant en gemeenteraadslid
  2 kB (279 woorden) - 16 jun 2017 00:02
 • [[Categorie: Schoenen en leder]] [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  276 B (24 woorden) - 16 jun 2017 00:02
 • [[Categorie: Schoenen en leder]] [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  285 B (24 woorden) - 16 jun 2017 00:03
 • |geboorteplaats = Beek en Donk |burgerlijke staat = Gehuwd met Grada Adriana Oomens en Maria Theresia van Delft
  2 kB (284 woorden) - 15 jun 2017 23:58
 • [[Categorie: Bestuur en politiek]]
  163 B (15 woorden) - 15 jun 2017 23:46
 • |burgerlijke staat = Gehuwd met Kasper van Brakel en Willem van Renesse van Baar. ...m van Renesse van Baar, ridder van de Duitsche Orde ter Balie van Utrecht, en Cornelia de Jonge van Baardwijk. Zij was van 1660 tot 1679 vrouwe van Baard
  2 kB (287 woorden) - 14 jul 2018 00:13
 • ...Elbert Zweer Reijnder baron van Voorst (1644-1705), heer van Schoonderbeek en Altvoort. Zij was van 1682 tot 1686 vrouwe van Baardwijk. Na het overlijden van haar vader in 1675 werd Mechtelt vrouwe van Gendt en Blijenburg. Tot aan haar huwelijk werd zij bijgestaan door haar oom [[Johan
  2 kB (233 woorden) - 14 jul 2018 00:13
 • ...er Merwede''' (ca. 1450 –1507) was een dochter van [[Claes van Merwede]] en Margareta Bogaards. Machteld, die is overleden in 1507, werd op 20 april 15 ...huwd met Mr. Cornelis Reynersz. de Jonge, pensionaris van Dordrecht (1474) en raadsheer bij het Hof van Holland (1477). Toen hij in 1504 te Den Haag over
  2 kB (227 woorden) - 14 jul 2018 00:09
 • ...p 7 februari 1505 droeg zijn moeder de Heerlijkheid Baardwijk aan hem over en werd hij heer van Baardwijk. In 1510 werd hij ook [[Heerlijkheid Valkenvoor Reijnier studeerde in Leuven en werkte vanaf 1504 als raadsheer bij het Hof van Holland.
  2 kB (295 woorden) - 19 aug 2018 21:40
 • ...ag, 7 januari 1555) was de tweede zoon van Mr. Cornelis Reynersz. de Jonge en [[Machteld van der Merwede]]. Na het overlijden van zijn broer [[Mr. Reijni ...n kreeg met haar twee zonen, [[Mr. Cornelis de Jonghe Jacobszn.|Cornelis]] en [[Jacob de Jonghe van Valckevoirt|Jacob]]. Daarnaast had hij nog een buiten
  3 kB (388 woorden) - 27 jul 2018 23:27

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen