Pastoor van Haarenschool

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor van Haarenschool, 1972 (SALHA, fotonr. WAA82777, foto J. de Bont).

De Pastoor van Haarenschool ging op 1 januari 1963 van start in een nieuw gebouw aan de De Jonghestraat. Op 1 augustus 2003 fuseerde de school met de St. Clemensschool tot Basisschool Baardwijk.

Tijdens de raadsvergadering van 30 december 1958 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een nieuwe lagere school in de St. Clemensparochie. Het stichten van een nieuwe school was noodzakelijk om de groei van het leerlingenaantal in de wijk, een gevolg van de woningbouw in het uitbreidingsplan Baardwijk, op te vangen. Op voorstel van het school- c.q. kerkbestuur werd de school vernoemd naar pastoor Van Haaren.

De bouwwerkzaamheden gingen van start in december 1961 en het door Architectenbureau Maaskant van Dommelen Kroos ir Senf uit Rotterdam ontworpen nieuwe gebouw kon op 1 januari 1963 in gebruik genomen worden. Beeldend kunstenaar Wim Klijn tekende voor de ‘decoratieve versiering’ en bracht in de hal een sgraffito aan.

Ten tijde van de ingebruikname van de school waren 40 leerlingen aangemeld. Zij werden verdeeld over twee groepen en de andere vier lokalen werden tijdelijk beschikbaar gesteld aan het kleuteronderwijs in de parochie. In 1965 werd nog één lokaal door kleuters bezet en al in 1967 was de Pastoor van Haarenschool te klein om de eigen leerlingen te kunnen huisvesten en moest een lokaal gehuurd worden in de Teresiaschool aan de Wilhelminastraat. In 1968 waren dat er al twee en in 1969 werd daarnaast nog een klas ondergebracht in het voormalige zusterklooster aan de Grotestraat 244a. In het schooljaar 1970/1971 bleek nog een extra lokaal noodzakelijk te zijn. Men besloot daarom de dependance in het klooster op te heffen en voor twee klassen lokalen te huren in het gebouw van de St. Petrusschool.

Uiteraard had het schoolbestuur ondertussen al een verzoek ingediend voor uitbreiding van het gebouw van de Pastoor van Haarenschool. De gemeenteraad verleende hieraan formeel haar medewerking op 5 september 1967. Onder meer door lange wachttijden bij de Centrale Bouwinspectie duurde het tot september 1970 voordat men met de bouw kon beginnen. De nieuwe vleugel werd feestelijk in gebruik genomen op 16 juni 1971, enkele maanden later gevolgd door het bij de school gebouwde gymnastieklokaal.

Een jaar na de ingebruikname van de nieuwbouw werd bij de school het kunstwerk Regenplastiek van Wim Suermondt geplaatst.

Op 1 augustus 2003 fuseerde de Pastoor van Haarenschool met de St. Clemensschool tot Basisschool Baardwijk.

Het schoolgebouw aan de De Jonghestraat werd in maart 2007 gesloopt.

Appendix

Bronnen


  • SALHA, Archief Gemeentebestuur Waalwijk 1922-1996, inv.nrs. 3537, 3538 en 3539, Pastoor van Haarenschool.
  • Website Basisschool Baardwijk.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen