Nicolaas Henricus Joannes van Riel

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Nicolaas Henricus Joannes van Riel
Deken N.H.J. van Riel (foto uit De Echo van het Zuiden, 21 juni 1939).
Deken N.H.J. van Riel (foto uit De Echo van het Zuiden, 21 juni 1939).
Persoonsgegevens
Naam Nicolaas Henricus Joannes van Riel
Geboren Tilburg, 11-06-1873
Overleden Tilburg, 20-06-1939
Overige gegevens
Beroep(en) Pastoor en deken

Nicolaas Henricus Joannes van Riel (Tilburg, 11 juni 1873 – Tilburg, 20 juni 1939) was een zoon van bakker Johannes Petrus Cornelis van Riel en Anna Louisa Maria Klompé. Hij was pastoor van de parochie van St. Jan en de eerste deken van het dekenaat Waalwijk.

Voor zijn opleiding bezocht Nicolaas van Riel eerst de Latijnsche school in Gemert en ging daarna naar het klein-seminarie in St. Michielsgestel. Nadat hij zijn studie aan het groot-seminarie in Haaren had voltooid, werd hij op 27 mei 1899 door mgr. Van de Ven tot priester gewijd. Een jaar later volgde zijn benoeming tot kapelaan in Stratum. Al na twee jaar werd hij naar ’s-Hertogenbosch geroepen om de eervolle betrekking van bisschoppelijk secretaris te gaan bekleden. Zeventien jaar lang heeft hij de bisschop gediend, aanvankelijk als tweede-, later als eerste secretaris.

Reeds in zijn Bossche periode was Van Riel actief in het verenigingsleven. Door zijn toedoen ontstonden de R.K. Vereeniging van Onderwijzeressen en de Diocesane Mariavereeniging, waarvan hij lange tijd adviseur bleef. In zijn Bossche tijd kwam hij ook in aanraking met de ziekenhuiswereld. Behalve rector van het Groot-Ziekenhuis aldaar was hij ook pleitbezorger van het Wit-Gele Kruis, de Tuberculose- en Kraamverpleging.

In mei 1919 werd Van Riel benoemd tot pastoor van de St. Jan-parochie in Waalwijk, waar hij weldra de sympathie van velen genoot. ‘Pastoor van Riel kan op uitnemende wijze met de Waalwijkers omgaan, weet hen in te nemen, maar weet ook zoo noodig hen voor te houden wat goed en nuttig is en moet, en dat op eene wijze blijk gevend van een goeden kijk op menschen en zaken met een tact die hem al bij voorbaat gewonnen spel geven,’ schreef De Echo van het Zuiden op 24 mei 1924 bij het zilveren priesterfeest van de pastoor.

Evenals in ’s-Hertogenbosch, toonde pastoor Van Riel zich ook in Waalwijk zeer begaan met het verenigingsleven. Hij bracht een R.K. Kiesvereeniging tot stand voor de drie samengevoegde gemeenten, richtte de R.K. Vrouwenbond op en was adviseur van de Nederlandse R.K. Bond van Lederfabrikanten te Tilburg.

Als voorzitter van het kerkbestuur van de St. Jan ijverde hij van meet af aan voor de bouw van een ziekenhuis, dat tenslotte in 1931 kon worden gerealiseerd. Erg lang heeft pastoor Van Riel, in januari 1932 benoemd tot deken, niet mogen genieten van het naar hem vernoemde ziekenhuis. In het najaar van 1934 moest de inmiddels 61-jarige zieleherder om gezondheidsredenen afscheid nemen van zijn parochianen. Omdat hij niet in staat was zelf de preekstoel te bestijgen, werd op zondag 6 oktober van dat jaar in alle H. Missen een brief voorgelezen, waarin de pastoor op treffende wijze afscheid nam. Hij verbleef toen al in Den Haag. Begin 1935 keerde hij terug naar zijn geboortestad Tilburg, waar hij aanvankelijk verbleef bij zijn broer en korte tijd later zijn intrek nam in het nieuwe Pension Mariëngaarde.

Nicolaas Henricus Joannes van Riel overleed te Tilburg op 20 juni 1939.


Appendix

Bronnen

  • De oorspronkelijke tekst van dit artikel is met toestemming van auteur Jan Rosendaal overgenomen uit Zorgzaam en dichtbij.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen