Bernard Marie Antoine Auguste de Roij van Zuijdewijn

Uit WaalwijkWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bernard Marie Antoine Auguste de Roij van Zuijdewijn
Afbeelding gewenst
Persoonsgegevens
Naam Bernard Marie Antoine Auguste de Roij van Zuijdewijn
Geboren Haarlem, 15-12-1838
Overleden Breda, 16-04-1926
Burgerlijke staat gehuwd met Maria Theresia Petronella Johanna van der Kun
Overige gegevens
Beroep(en) advocaat, kantonrechter en griffier


Jonkeer Mr. Bernard Marie Antoine Auguste de Roij van Zuijdewijn (Haarlem, 15 december 1838 – Breda, 16 april 1926) was een zoon van Rudolph Jacobus Josephus de Roij van Zuijdewijn en Maria Theresia Francisca Simon en gehuwd met Maria Theresia Petronella Johanna van der Kun (1846-1923). Hij was achtereenvolgens griffier en rechter bij het Waalwijkse kantongerecht.

De Roij van Zuijdewijn promoveerde in 1864 aan de Leidsche Hogeschool tot doctor in het ‘Romeins en hedendaagsch Recht,’ waarna hij zich als advocaat in Breda vestigde.

Bij besluit van 29 juli 1866 werd hij benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Waalwijk, op 27 mei 1871 volgde zijn aanstelling tot rechter alhier. Al in december van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot kantonrechter in Boxtel.

In mei 1875 werd De Roij van Zuijdewijn rechter bij de arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch. Toen hij in 1877 benoemd werd tot lid van de Commissie van Administratie over de Gevangenissen in ’s-Hertogenbosch, werd hij griffier bij de rechtbank genoemd. Zijn aanstelling in deze functie is in de pers niet gevonden, maar toen hij overleed werd melding gemaakt van het feit dat hij gedurende 33 jaar griffier bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch was geweest. Eervol ontslag ‘uit zijne betrekking van griffier der arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch’ werd hem in juni 1910 verleend.

Bij koninklijk besluit van 9 april 1895 werden De Roij van Zuijdewijn en zijn broer ‘met al hun wettige afstammelingen’ in de adelstand verheven en mochten zij zich voortaan jonkheer noemen. Bernard de Roij van Zuijdewijn werd daarnaast op 31 augustus 1902 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

Ten minste vanaf 1895 was De Roij van Zuijdewijn commissaris van de Waalwijkse Maatschappij van Verzekering op het Leven ‘Noord-Braband’.

Jonkheer Meester Bernard Marie Antoine Auguste de Roij van Zuijdewijn overleed te Breda op 16 april 1926.

Bronnen


  • Leidsch Dagblad, 1 februari 1864.
  • Nederlandsche Staatscourant, 2 augustus 1866.
  • Tilburgsche Courant, 28 mei 1871, 14 december 1871 en 9 mei 1875.
  • De Standaard, 29 mei 1877.
  • De Telegraaf, 5 juni 1910 en 22 april 1926.
  • Leeuwarder Courant, 2 mei 1895.
  • Algemeen Handelsblad, 31 augustus 1902.
  • Nieuwe Tilburgsche Courant, 8 september 1895.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Categorieën
Hulpmiddelen